Bodes bij het Europees Parlement

Startseite > Bodes bij het Europees Parlement

Heeft u praktijkervaring met protocollaire taken? Kunt u makkelijk omgaan met mensen met een uiteenlopende achtergrond, zoals leden van het Europees Parlement, EU-commissarissen, bezoekers van de Europese instellingen en EU-ambtenaren? De Europese Unie is momenteel op zoek naar bodes (functiegroep AST-SC), die voornamelijk voor het Europees Parlement zullen werken.

Als bode moet u leden van het Europees Parlement en andere hoogwaardigheidsbekleders bijstaan tijdens plenaire vergaderingen, vergaderingen van parlementaire organen en de verschillende evenementen die plaatsvinden in het Europees Parlement. Dat houdt in dat u onder meer vergaderzalen voorbereidt, vip-bezoekers ontvangt en vergezelt, informatie verstrekt aan bezoekers, en administratieve taken verricht. U moet flexibel zijn wat betreft uw werktijden en u moet ook bereid zijn om op andere locaties van het Parlement te werken, d.w.z. in Brussel, Luxemburg, Straatsburg of elders.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

Laat deze geweldige carrièremogelijkheid niet liggen – U kunt solliciteren vanaf 11 juli!

 

Bent u de persoon die we zoeken?

U heeft de nationaliteit van een EU-land en u kent ten minste drie officiële EU-talen , waaronder Engels of Frans.

U heeft een diploma middelbaar onderwijs en u heeft daarna ten minste drie jaar relevante werkervaring opgedaan; of u heeft een beroepsopleiding gevolgd en daarna ten minste drie jaar relevante werkervaring opgedaan; of u beschikt over ten minste acht jaar relevante werkervaring. Voor de hogere rang SC2 moet u nog eens ten minste vier jaar extra relevante werkervaring hebben opgedaan. 

Nadere informatie over de vereisten is te vinden in de op 11 juli 2019 gepubliceerde aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

 

Overzicht van de selectieprocedure: 

Sollicitatie

Tests per computer (CBT)

Talent screener

Assessment

Reservelijst