Woźni w Parlamencie

Strona główna > Woźni w Parlamencie

Masz doświadczenie w stosowaniu zasad protokołu? Masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z osobami z różnych środowisk, takimi jak posłowie do PE, komisarze UE, osoby odwiedzające instytucje, urzędnicy UE? Unia Europejska zatrudni woźnych parlamentarnych (grupa funkcyjna AST-SC) do pracy głównie w Parlamencie Europejskim.

Zadaniem woźnych w Parlamencie jest świadczenie pomocy posłom i innym osobistościom podczas sesji plenarnych, spotkań przedstawicieli organów parlamentarnych oraz w trakcie różnych wydarzeń organizowanych w budynkach Parlamentu Europejskiego. Woźni są w dużej mierze odpowiedzialni za praktyczne przygotowanie sal spotkań, przyjmowanie wysokiej rangi osobistości i wskazywanie im miejsc, udzielanie informacji osobom odwiedzającym, jak również wykonywanie zadań administracyjnych. Od woźnych w Parlamencie wymaga się elastyczności pod względem godzin pracy oraz podróżowania do trzech siedzib Parlamentu (Brukseli, Luksemburga i Strasburga) oraz do innych miejsc.

Instytucje i agencje UE oferują wspólnotę wiedzy fachowej, dzięki której można się dokształcić, rozwinąć umiejętności i wzbogacić karierę zawodową. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Nie przegap wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 11 lipca!

 

Sprawdź, czy spełniasz wymogi

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej trzy języki urzędowe UE, z których jednym musi być język angielski lub francuski.

Dodatkowo kandydat musi mieć wykształcenie potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły średniej oraz zdobyte po uzyskaniu tego świadectwa co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków, lub szkolenie zawodowe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte po ukończeniu szkolenia, lub co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków. W przypadku grupy zaszeregowania SC 2 kandydat musi posiadać co najmniej 4-letnie dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków. 

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym 11 lipca 2019 r.

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa