Parlamentarno osebje

Domača stran > Parlamentarno osebje

Imate izkušnje z uporabo protokolarnih pravil v praksi? Zlahka navežete stik z različnimi skupinami, kot so poslanci Evropskega parlamenta, evropski komisarji, obiskovalci institucij in uradniki EU? Evropska unija trenutno išče parlamentarno osebje (funkcionalna skupina AST-SC) za delo zlasti v Evropskem parlamentu.

Naloge vključujejo pomoč poslancem Evropskega parlamenta in drugim osebnostim med plenarnimi zasedanji, sestanki parlamentarnih teles in raznimi dogodki v prostorih Evropskega parlamenta. Parlamentarno osebje je odgovorno zlasti za praktično pripravo sejnih dvoran, sprejem in spremljanje obiskovalcev na visoki ravni, dajanje informacij obiskovalcem ter administrativna opravila. Naloge zahtevajo prožnost delovnega časa in službene poti v tri običajne kraje dela Evropskega parlamenta: Bruselj, Luxembourg in Strasbourg, pa tudi drugam.

Institucije in agencije EU kot delodajalci ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati z 11. julijem!

 

Pogoji za prijavo

Biti morate državljan/ka EU in znati najmanj tri uradne jezike EU, eden od njih mora biti angleščina ali francoščina.

Za prijavo morate imeti tudi s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj, neposredno povezanih s predvidenimi nalogami, ali opravljeno poklicno usposabljanje, ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj, neposredno povezanih s predvidenimi nalogami, ali vsaj 8 let delovnih izkušenj, neposredno povezanih s predvidenimi nalogami. Za prijavo za višji razred SC 2 potrebujete še vsaj 4 leta dodatnih delovnih izkušenj, neposredno povezanih s predvidenimi nalogami.  

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja dne 11. julija 2019.

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam