Parlamentsvaktmästare

Förstasida > Parlamentsvaktmästare

Har du erfarenhet av att tillämpa protokollregler i praktiken? Är du bra på att bemöta människor, t.ex. EU-parlamentariker, EU-kommissionärer, EU-anställda och besökare? EU söker just nu parlamentsvaktmästare (tjänstegrupp AST-SC) som främst ska arbeta i Europaparlamentet.

Som parlamentsvaktmästare får du bland annat hjälpa ledamöter och andra dignitärer under plenarsammanträdena, möten i olika parlamentsorgan och olika evenemang som anordnas i Europaparlamentets lokaler. Du ansvarar framför allt för att förbereda mötesrummen, välkomna och följa högnivåbesökare, hjälpa besökare tillrätta och utföra administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna kräver flexibla arbetstider och möjlighet att resa mellan parlamentets tre ordinarie tjänstgöringsorter: Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, men också till andra ställen.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 11 juli.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och kunna minst tre officiella EU-språk, varav det ena måste vara engelska eller franska.

Dessutom ska du en avslutad gymnasieutbildning följt av minst tre års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna. Du kan också ha en yrkesutbildning följt av minst tre års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna eller minst åtta års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna. För den högre lönegraden SC2 måste du ha minst fyra års ytterligare yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna. 

I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om kraven (meddelandet publiceras den 11 juli 2019).

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista