Pereiti į pagrindinį turinį

Gynybos pramonės ir kosmoso sričių administratoriai ir ekspertai

Turite patirties gynybos pramonės ir kosmoso srityse? Norėtumėte dirbti tarptautinėje įstaigoje, daugiakultūrėje ir įvairialypėje komandoje? Jei taip, skaitykite toliau.

Europos Komisija ieško gynybos pramonės ir kosmoso sričių administratorių (AD 7) ir ekspertų (AD 9). Įdarbinti specialistai daugiausia dirbs Europos Komisijos Gynybos pramonės ir kosmoso generaliniame direktorate (DEFIS).

Siūlome galimybę įsidarbinti toliau nurodytų specializacijų kandidatams. Atkreipkite dėmesį, kad paraišką galima teikti tik dėl vienos srities ir vieno pasirinktos srities pareigų lygio.

  • 1 sritis. Gynybos pramonė

Administratoriai (AD 7). Pagrindinės administratorių užduotys bus rengti ES gynybos pramonės ir gynybos vidaus rinkos politiką bei stebėti jos įgyvendinimą, nustatyti finansavimo pagal Europos gynybos programas prioritetus, stebėti ir analizuoti gynybos srities technologijų ir rinkos tendencijas, organizuoti su gynyba susijusio ES verslo ir pramonės rėmimo veiklą ir stebėti jos įgyvendinimą.

Ekspertai (AD 9). Be pirmiau nurodytų užduočių, ekspertai taip pat turės derėtis dėl sudėtingų teisinių ir administracinių susitarimų bei stebėti jų įgyvendinimą, koordinuoti ir prižiūrėti kolektyvo darbą ir atstovauti Komisijai diskusijose ir derybose su pagrindiniais gynybos sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais.

  • 2 sritis. Kosmosas

Administratoriai (AD 7). Pagrindinės administratorių užduotys bus padėti plėtoti ES kosmoso politiką ir įgyvendinti ES kosmoso programą bei būsimas su kosmosu susijusias programas, prižiūrėti Kosmoso programos veiklos įgyvendinimą, organizuoti su kosmosu susijusio ES verslo ir pramonės rėmimo veiklą ir stebėti jos įgyvendinimą, numatyti veiksmus, padedančius didinti ES kosmoso politikos ir programos sąveiką su kitomis Sąjungos politikos sritimis, ir stebėti jų įgyvendinimą.

Ekspertai (AD 9). Be pirmiau nurodytų užduočių, ekspertai taip pat turės derėtis dėl sudėtingų teisinių ir administracinių kosmoso srities susitarimų bei stebėti jų įgyvendinimą ir koordinuoti bei prižiūrėti kolektyvo darbą.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, nauji darbuotojai įsilieja į specialistų bendruomenę ir turi daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Daugiakultūriai, tarptautiniai ir įvairove pasižymintys ES institucijų darbo kolektyvai bendromis jėgomis darbuojasi maždaug 450 milijonų ES piliečių ir kitų šalių gyventojų labui.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Paraiškas teikti gali ES piliečiai, labai gerai mokantys vieną iš oficialiųjų ES kalbųir pakankamai gerai mokantys anglų kalbą. Kandidatai taip pat turi atitikti kriterijus, kurie priklauso nuo to, kurioje srityje norima dirbti:

  • Administratoriai (AD 7) – 1 sritis / 2 sritis. Būtina turėti bent ketverių metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent šešerių metų tinkama profesinė patirtis, arba bent trejų metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent septynerių metų tinkama profesinė patirtis.
  • Ekspertai (AD 9) – 1 sritis / 2 sritis. Būtina turėti bent ketverių metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 10 metų tinkama profesinė patirtis, arba bent trejų metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 11 metų tinkama profesinė patirtis.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama toliau mūsų paraiškų puslapių skiltyje „Pranešimas apie konkursą“.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 16 d.