Pereiti į pagrindinį turinį

Tvaraus žemės ūkio ir kaimo plėtros srities administratoriai

Esate tvaraus žemės ūkio ir kaimo plėtros srities specialistas? Ar norėtumėte pradėti tarptautinę karjerą daugiakultūrėje ir įvairialypėje komandoje? Jei taip, skaitykite toliau.

Europos Komisija (EK) šiuo metu ieško specialistų, turinčių tvaraus žemės ūkio ir kaimo plėtros srities profesinės patirties. Politikos pareigūnai (AD 6 lygio) bus įdarbinti visų pirma EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniame direktorate (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) Briuselyje.

Pagrindinės užduotys bus formuoti politiką ir rengti naujus teisės aktus; įgyvendinti ir administruoti galiojančius teisės aktus ir programas, atlikti ekonomines analizes ir nagrinėti politikos perspektyvas. Taip pat dalyvausite derybose dėl prekybos susitarimų ir (arba) juos prižiūrėsite, prisidėsite prie priemonių, už kurias atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD, veiklos rezultatų ir ES pridėtinės vertės vertinimo veiklos ir atstovausite Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD Komisijos darbo grupėse, ES komitetuose, ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir mokėti bent 2 ES kalbas: labai gerai mokėti 1-ąją kalbą (vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų) ir patenkinamai – 2-ąją kalbą (anglų arba prancūzų).

Taip pat reikia turėti bent 3 metų universitetinį žemės ūkio mokslų išsilavinimą ir bent 3 metų profesinę patirtį šioje srityje (tvarus žemės ūkis, kaimo plėtra, miškininkystė, tvarūs gamtos ištekliai, žemės ūkio ekonomika, žemės ūkio rinkos ir prekyba). Paraiškas gali teikti ir kandidatai, turintys bent 3 metų bet kurios srities universitetinį išsilavinimą ir bent 6 metų atitinkamos srities profesinę patirtį.

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie taikomus reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau nurodytą paraiškų teikimo tinklalapį).

Paraiškas galima teikti nuo 2021 m. vasario 4 d.