Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Auditas

Auditoriai atlieka svarbų vaidmenį Europos Sąjungoje gerinant valdymą ir administravimą, užtikrinant, kad institucijos būtų atskaitingos piliečiams, kuriems tarnauja.

Auditoriai, be kitų užduočių, vykdo nepriklausomą įvairių ES sektorių ir sričių kontrolę, tikrina ES pajamas ir išlaidas, atitiktį teisės aktams.

Auditorius

Pareigybės aprašymas

Auditoriai atlieka įvairias išorės ir vidaus patikras ir taip padeda vyresniesiems sprendimus priimantiems asmenims. Jie atlieka įvairias užduotis, be kita ko, tikrina, ar tinkamai renkamos ir leidžiamos ES lėšos, tikrina veiksmų teisėtumą, vertina, ar tinkamai vykdomos vidaus procedūros, teikia ekspertų konsultacijas dėl politikos įgyvendinimo.

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas, turėti atitinkamą diplomą arba profesinę kvalifikaciją, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų kategorija), o tam, kad jums būtų galima suteikti aukštesnę kategoriją (AD 7), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.