Pereiti į pagrindinį turinį

Komunikacija

Komunikacijos specialistai atlieka labai svarbų vaidmenį – palaiko Europos Sąjungos ir jos piliečių ryšį.

Jie, be kita ko, atsakinėja į žiniasklaidos atstovų klausimus apie ES sprendimus, informuoja visuomenę apie ES politiką, įgyvendina vidaus ir išorės informavimo strategijas ir taip padeda institucijoms užtikrinti savo veiklos skaidrumą.

Komunikacijos pareigūnas

Pareigybės aprašymas

Komunikacijos pareigūnai atlieka labai įvairias užduotis: rengia pranešimus spaudai, ataskaitas ir kitus dokumentus, organizuoja spaudos konferencijas, rengia ir įgyvendina komunikacijos strategijas ir kampanijas, užmezga ryšius su spauda, rūpinasi, kad visose žiniasklaidos priemonėse būtų informuojama apie ES, stebi informaciją apie institucijas žiniasklaidoje, tvarko strateginę ir krizių komunikaciją ir kt.
 
Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas ir turėti atitinkamos srities diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų kategorija), o tam, kad jums būtų galima suteikti aukštesnę kategoriją (AD 6 / AD7), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Komunikacijos padėjėjas

Pareigybės aprašymas

Komunikacijos padėjėjai teikia įvairią pagalbą, pavyzdžiui, užmezga ir palaiko ryšius su žiniasklaida, vykdo komunikacijos kampanijas.

Komunikacijos padėjėjai gali rūpintis ryšiais su spauda, kitomis žiniasklaidos priemonėmis ir visuomene. Jie padeda rengti, tikrinti ir ruošti spaudai dokumentus, organizuoja renginius, rengia informacinius dokumentus, įvairius leidinius, brošiūras ir audiovizualinę medžiagą, tvarko interneto svetaines ir socialinius tinklus, analizuoja komunikacijos poveikį.
 
Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas, turėti aukštesnį nei vidurinis atitinkamos srities išsilavinimą ir kelerių metų atitinkamą profesinę patirtį arba vidurinį išsilavinimą ir kelerių metų darbo patirtį. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.