Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Ekonomika, finansai ir statistika

Ekonomistai, finansų valdytojai ir statistikos specialistai atlieka svarbų vaidmenį – pataria sprendimus priimantiems asmenims, kaip Europos Sąjungoje kelti gyvenimo lygį. 

Jų žinios padeda skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos klestėjimą. Jie, be kita ko, vertina ekonomines tendencijas, siūlo, kaip įveikti krizes, remia įmones ir taip skatina ekonomikos augimą visoje ES.

Statistikos specialistas

Pareigybės aprašymas

Priimant sprendimus ES ir formuojant būsimą politiką labai svarbų vaidmenį atlieka ES statistikos specialistai. Jų darbas – rinkti, vertinti ir aiškinti duomenis, kurie padės formuoti ES sprendimus ekonomikos, finansų, visuomenės, žemės ūkio, aplinkos ir daugelyje kitų sričių. 

Be kitų užduočių, jie rengia ir įgyvendina statistikos programas, nustato metodus, taiko matematinius modelius, atlieka kiekybinę ir kokybinę analizę, reguliuoja ir koordinuoja veiklą statistikos srityje, aiškina ir platina duomenis, vykdo projektų planus. 

Statistikos specialistai ES institucijose įdarbinami kaip administratoriai arba padėjėjai.

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas.

Kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 lygio administratoriumi (tai pradinis administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų lygis), turite turėti atitinkamos srities diplomą, o tam, kad būtų galima jus paskirti į aukštesnes pareigas (AD 7 lygio), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Kad galėtumėte įsidarbinti padėjėju, turite turėti arba aukštesnį nei vidurinis atitinkamos srities išsilavinimą ir kelerių metų atitinkamą profesinę patirtį, arba vidurinį išsilavinimą ir bent kelerių metų atitinkamą profesinę patirtį

Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Ekonomistas

Pareigybės aprašymas

Ekonomistai padeda gerinti ES piliečių socialines ir ekonomines sąlygas. Jie padeda skatinti ekonomikos augimą, įveikti ekonomikos krizes ir rengti patikimas pasaulinių ekonominių problemų sprendimo strategijas. 

Ekonomistai konsultuoja vyresniuosius sprendimus priimančius asmenis ir teikia gaires tokiose srityse kaip finansų įstaigos ir rinkos, ekonominė integracija ir vystymasis, visos Europos prekyba, viešieji finansai, struktūrinės reformos ir bendra valiuta. 

Būtina kvalifikacija

Kad galėtumėte eiti AD 5 lygio pareigas (tai pradinis nuolatiniam darbui priimamų administratorių lygis), turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas ir turėti atitinkamos srities diplomą, o tam, kad būtų galima jus paskirti į aukštesnes pareigas (AD 7 lygio), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Finansų valdytojas, finansų srities padėjėjas

Pareigybės aprašymas

Finansų valdytojai pataria vyresniesiems pareigūnams, kaip planuoti strategijas, kad jos atitiktų ES ekonominius ir finansinius reikalavimus. Vykdyti šias užduotis jiems padeda finansų srities padėjėjai. 

Finansų valdytojai, be kitų užduočių, nustato ES finansinius ir biudžeto poreikius, stebi ir analizuoja ES finansų rinkas, bankų sistemas ir rinkos segmentus, rengia ir vertina finansų politiką, rengia finansines ataskaitas ir prognozes, apibrėžia finansų ir biudžeto procedūras, padeda atlikti auditą ir patikras, planuoja ir administruoja viešųjų pirkimų procedūras.

Būtina kvalifikacija

Kad galėtumėte teikti paraišką eiti AD 5 lygio (tai pradinis administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų lygis) finansų valdytojo pareigas, turite gerai mokėti bent dvi ES kalbas ir turėti atitinkamą diplomą, o tam, kad jus būtų galima paskirti į aukštesnes pareigas (AD 7 lygio), būtina ir atitinkama kelerių metų darbo patirtis.

Kad galėtumėte teikti paraišką eiti finansų srities padėjėjo pareigas, turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas ir turėti arba aukštesnį nei vidurinis atitinkamos srities išsilavinimą ir bent kelerių metų profesinę patirtį, arba vidurinį išsilavinimą ir kelerių metų profesinę patirtį

Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.