Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Europos viešasis administravimas

ES viešojo administravimo specialistų darbas daro tiesioginį poveikį Europos Sąjungos ekonomikos augimui ir piliečių gerovei. 

ES viešojo administravimo specialistai padeda rengti visuomenei naudingus sprendimus. Jie rengia politikos priemones, susijusias su visais ES gyvenimo aspektais, pavyzdžiui, teisingumu, sveikata, darbu, verslu, mokesčiais, informacinėmis technologijomis, ir taip padeda sprendimus priimantiems asmenims. 

Politikos pareigūnas

Pareigybės aprašymas

Politikos pareigūnai padeda vyresniesiems pareigūnams formuoti, įgyvendinti ir vertinti įvairių sričių ES politiką – nuo užsienio politikos iki žmogaus teisių, žmogiškųjų išteklių ir programų valdymo klausimų. 

Politikos pareigūnai atlieka įvairias užduotis, įskaitant analizę ir sprendimų rengimą, rengia strategijas, įgyvendina projektus, koordinuoja institucijų ir jų padalinių darbą, rengia viešas konsultacijas dėl ES veiksmų ir palaiko ryšius su išorės suinteresuotaisiais subjektais.
 
Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas, turėti atitinkamos srities diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų kategorija), o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.