Pereiti į pagrindinį turinį

Išorės santykiai

Išorės santykių specialistai prisideda prie ES interesų ir vertybių propagavimo ir apsaugos bendraujant su trečiosiomis šalimis ir tarpvyriausybinėmis organizacijomis.

Jie padeda siekti ES užsienio politikos tikslų, koordinuoja tarptautinį bendradarbiavimą, stiprina tarptautinį saugumą ir skatina gerbti žmogaus teises. 

Išorės santykių pareigūnas

Pareigybės aprašymas

Išorės santykių pareigūnai bendradarbiauja su ES valstybių narių nacionalinėmis diplomatinėmis tarnybomis ir įvairiomis ES institucijomis, kad padėtų derinti Europos Sąjungos išorės veiksmus.

Kitos jų pareigos yra dalyvauti derybose ir prisidėti prie daugiašalių susitarimų įgyvendinimo, atstovauti ES užsienyje, glaudžiai bendradarbiauti su ES delegacijomis ir ambasadomis, rengti politinius pranešimus ir informacinius pranešimus sprendimus priimantiems asmenims ir kt.

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas, turėti atitinkamos srities diplomą, kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 kategorijos darbuotoju (tai pradinė administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų kategorija), o tam, kad būtų galima jus paskirti į aukštesnes pareigas (AD 7 kategorijos), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas ir stažuotes galima rasti Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) interneto svetainėje.