Pereiti į pagrindinį turinį

Informacinės technologijos

Informacinės technologijos labai svarbios visoms šiuolaikinėms viešojo administravimo institucijoms. Novatoriški skaitmeniniai sprendimai padeda ES institucijoms tinkamai veikti ir vykdyti savo užduotis, o tai daro poveikį milijonų ES piliečių gyvenimui.

IT specialistai nustato ir įgyvendina IT strategijas, verslo poreikius paverčia IT sprendimais, šalina incidentus, valdo IT sistemas ir atlieka įvairias kitas užduotis. 

IT administratorius

Pareigybės aprašymas

IT administratoriai dirba tokiose srityse kaip pažangiosios technologijos, duomenų analizė, skaitmeninė darbo vieta, biuro automatizavimas, mobilioji kompiuterija, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugumas, IT infrastruktūra.

Jų užduotys: rūpintis IT tarnybų darbu, teikti techninę analizę ir patarimus, valdyti duomenų tinklo paslaugas, kurti programinę įrangą, taikyti sistemos vientisumo ir saugumo procedūras ir daug kitų užduočių. 

Būtina kvalifikacija

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas, turėti informacinių ir ryšių technologijų srities pirmosios arba antrosios pakopos studijų diplomą, kad galėtumėte eiti AD 5 lygio pareigas (tai pradinis administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų lygis), o tam, kad jus būtų galima paskirti į aukštesnes pareigas (AD 7 lygio), būtina ir atitinkama kelerių metų darbo patirtis. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Padėjėjas IT klausimais

Pareigybės aprašymas

Padėjėjai padeda įgyvendinti IT projektus – prisideda prie sprendimų paieškos, rengia veiklos specifikacijas, padeda planuoti biudžetą ir išteklius. 

Kitos jų pareigos: analizuoti ir tvarkyti statistinius duomenis ir didelių duomenų rinkinių šaltinius, prisidėti prie informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sprendimų paieškos ir įgyvendinimo, padėti rengti informacinius susirinkimus ir pranešimus ir daug kitų.

Būtina kvalifikacija 

Turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas ir turėti arba aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą ir bent kelerių metų profesinę patirtį, arba vidurinį išsilavinimą ir atitinkamos trukmės profesinę patirtį. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.