Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kalbos

Daugiakalbystė yra vienas iš pamatinių Europos Sąjungos principų, o vertėjai raštu, korektoriai, teisininkai lingvistai ir vertėjai žodžiu atlieka labai svarbų vaidmenį. Jie informaciją apie politiką ir įvairią veiklą pateikia oficialiosiomis ES kalbomis ir taip, informuodami piliečius jų gimtąja kalba, padeda jiems geriau suprasti ES.

Teisininkas lingvistas

Pareigybės aprašymas

ES teisininkai lingvistai užtikrina, kad visi nauji teisės aktai būtų teisingai išversti į kitas ES kalbas ir vertimuose būtų tiksliai perteikta teksto ta kalba, kuria jie buvo iš pradžių parengti, prasmė.

Tokiam darbui reikia kompetentingų teisininkų, kurių kalbų žinios būtų puikios. Jų užduotys, be kita ko, yra stebėti teisėkūros procedūras per visą procesą ir teikti konsultacijas, teikti gaires dėl teisės aktų rengimo, tikrinti teisinius tekstus ir peržiūrėti jų atitiktį oficialioms taisyklėms. 

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą, gerai mokėti bent dvi kitas kalbas ir turėti teisininko diplomą. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Taip pat galite Teisingumo Teismo svetainėje ieškoti informacijos apie galimybes sudaryti laikinąsias darbo sutartis.

Konferencijų vertėjas žodžiu

Pareigybės aprašymas

ES institucijų vertimo žodžiu tarnyba yra didžiausia pasaulyje. Joje dirbantys konferencijų vertėjai žodžiu, versdami sinchroniškai arba nuosekliai, užtikrina, kad per posėdžius vykstančios diskusijos būtų teisingai išverstos į oficialiąsias ES kalbas. 

ES vertėjai žodžiu dirba įkvepiančioje daugiakalbėje aplinkoje. Jie turi gebėti aiškiai reikšti mintis, suvokti įvairius neretai sudėtingus klausimus, greitai reaguoti ir prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, dirbti įtemptomis sąlygomis. 

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą, gerai mokėti bent dvi kitas kalbas ir turėti tinkamą konferencijų vertimo žodžiu kvalifikaciją arba turėti diplomą ir vienų arba daugiau metų profesinę patirtįBūtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Dirbti kartu su nuolatiniais vertėjais žodžiu gali būti pasitelkiami laisvai samdomi vertėjai žodžiu. Informaciją, kaip tapti Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Teisingumo Teismo laisvai samdomu vertėju žodžiu, rasite interneto svetainėje „Dirbkite laisvai samdomu vertėju žodžiu ES institucijose“.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Vertėjas raštu

Pareigybės aprašymas

Vertėjų raštu pareigos: versti teisinius, finansinius, mokslinius ir politikos dokumentus, ataskaitas, korespondenciją ir techninius tekstus, teikti įvairias kalbines konsultacijas, tvarkyti daugiakalbes svetaines, redaguoti ES pareigūnų parengtus dokumentus ir atlikti įvairias kitas užduotis.

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą, gerai mokėti bent dvi kitas kalbas ir turėti bet kurio dalyko diplomą. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Korektorius

Pareigybės aprašymas

Korektoriai, be kitų užduočių, atlieka dokumentų korektūrą, tikrina išverstų tekstų atitiktį originalo kalbai, rengia ir tikrina turinį, pateikiamą įvairiais formatais ir įvairiose terpėse, taiso rašybos, gramatikos ir sintaksės klaidas, padeda organizuoti ir stebėti su praktinius leidybos procesus.

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti dar vieną kalbą. Be to, turėtumėte turėti arba aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą ir bent kelerių metų profesinę patirtį, arba vidurinį išsilavinimą ir atitinkamos trukmės profesinę patirtį. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.