Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Teisė

Teisininkai nagrinėja visus su ES institucijų veikla susijusius teisinius aspektus. Jie dalyvauja ES teisėkūros procese ir dirba tokiuose sektoriuose, kaip rinkos konkurencija, nusikalstamumas, duomenų apsauga, tarpvalstybinis bendradarbiavimas, bankininkystės paslaugos, sukčiavimo prevencija, tarptautiniai susitarimai, vartotojų teisė ir kt.

Teisininkas lingvistas

Pareigybės aprašymas

ES teisininkai lingvistai užtikrina, kad visi nauji teisės aktai būtų teisingai išversti į kitas ES kalbas ir vertimuose būtų tiksliai perteikta teksto ta kalba, kuria jie buvo iš pradžių parengti, prasmė.

Tokiam darbui reikia kompetentingų teisininkų, kurių kalbų žinios būtų puikios. Jų užduotys, be kita ko, yra stebėti teisėkūros procedūras per visą procesą ir teikti konsultacijas, teikti gaires dėl teisės aktų rengimo, tikrinti teisinius tekstus ir peržiūrėti jų atitiktį oficialioms taisyklėms. 

Būtina kvalifikacija

Turite puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą, gerai mokėti bent dvi kitas kalbas ir turėti teisininko diplomą. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.

Taip pat galite Teisingumo Teismo svetainėje ieškoti informacijos apie galimybes sudaryti laikinąsias darbo sutartis.

Teisininkas

Pareigybės aprašymas

ES teisininkai teikia teisines konsultacijas, užtikrina teisės aktų teisėtumą ir rengimo kokybę, atlieka nuodugnius teisinius tyrimus, analizę ir atstovauja institucijoms teismo procesuose. 
Jie, be kita ko, rengia teisinius politikos dokumentus, teikia teisines konsultacijas vyresniajai vadovybei, dalyvauja institucijų derybose dėl ES teisės aktų priėmimo, koordinuoja veiksmus su ES šalių valdžios institucijomis, kad būtų patobulinti nacionaliniai teisės aktai, atstovauja ES institucijoms teismo procesuose, atlieka nuodugnius tyrimus ir analizę, dalyvauja tarptautiniuose teisiniuose susitikimuose.
 
Būtina kvalifikacija

Kad galėtumėte pradėti dirbti AD 5 lygio darbuotoju (tai pradinis administratorių pareigoms skiriamų pareigūnų lygis), turite gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas ir turėti teisininko diplomą, o tam, kad galėtumėte būti paskirtas į aukštesnes pareigas (AD 7 lygio), būtina ir kelerių metų atitinkamo darbo patirtis. Būtinos kvalifikacijos reikalavimai gali būti įvairūs, todėl, kai pranešama apie atrankos procedūrą, visada pažiūrėkite, kokie konkretūs reikalavimai keliami.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūras ir įvairias darbuotojų kategorijas.

Be to, galite sužinoti, kokios darbo vietos šiuo metu siūlomos, arba susipažinti su stažuočių tinklalapyje skelbiama informacija.