Pereiti į pagrindinį turinį

Įvairovė ir įtrauktis

Picture showing 6 people

ES vertina įvairovę, nes ji praturtina, sustiprina, skatina inovacijas, kūrybingumą. Įvairi ir įtrauki aplinka – tai aplinka, kurioje visiems labai skirtingiems žmonėms suteikiamos lygios galimybės, jaučiamas bendrumo jausmas ir kiekvienas vertinamas už unikalų indėlį.

Užtikrinti sąžiningą atranką, kad būtų pritraukta įvairių darbuotojų, – tik pirmas žingsnis.

ES institucijos, įstaigos ir agentūros taip pat įsipareigojusios išsaugoti įvairovę ir sukurti įtraukią darbovietę. Šį įsipareigojimą jos vykdo įvairiomis tikslinėmis priemonėmis. Toliau pateikiama keletas pavyzdžių.

  • Politika, kuria siekiama užtikrinti, kad visi ES darbuotojai jaustųsi vertinami ir per profesinį gyvenimą galėtų atskleisti visą savo potencialą.
  • Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros gerinimo, nuotolinio darbo ir lanksčių darbo sąlygų visiems darbuotojamspolitika.
  • Vadovų ir darbuotojų mokymas kovoti su diskriminacija ir priekabiavimu darbo vietoje, patyčiomis, nesantaiką kurstančiu ar netinkamu elgesiu.

Daugiau informacijos apie įvairovę ir įtrauktį ES institucijose ir įstaigose rasite šiame specialiame tinklalapyje.

Vykdydama informavimo veiklą EPSO propaguoja lygias galimybes ir įvairovę, kad pritrauktų įvairių darbuotojų iš visų ES valstybių narių. Be to, EPSO priima tikslinių komunikacijos priemonių. Jų pavyzdys – kvietimas bendradarbiauti ES įvairovės ir įtraukties organizacijoms. EPSO paskelbė šį kvietimą siekiama užmegzti ryšius su talentingais asmenimis iš kuo įvairesnės aplinkos, kad tarp jos kandidatų ir galiausiai ES institucijose būtų geriau atstovaujama ES įvairovei.