Pereiti į pagrindinį turinį

ES delegacijų administracijos vadovai

Esate talentingas specialistas ir norėtumėte tarptautinę karjerą tęsti kaip ES delegacijos administracijos vadovas?

ES ieško administracijos vadovų (AST4 lygio pareigos). Įdarbinti specialistai dirbs Europos išorės veiksmų tarnyboje (EIVT).

Administracijos vadovai padeda ES delegacijų vadovams vykdyti su kasdieniu delegacijų valdymu, be kita ko, su administracinio biudžeto bei žmogiškųjų išteklių valdymu ir logistikos, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbuotojų bei turto saugos ir saugumo priežiūra, susijusius įgaliojimus. Jie kartu su delegacijų vadovais atsako už bendrą administracinį ir finansinį delegacijų biudžeto vykdymą ir padeda užtikrinti sklandų delegacijų veikimą.

Visi EIVT darbuotojai turi periodiškai dirbti Sąjungos delegacijose. Per savo karjerą EIVT tarnautojams tenka pakaitomis dirbti skirtinguose geografiniuose regionuose ir būstinėje ir (arba) vykdyti skirtingas funkcijas. Kai kurios delegacijos yra šalyse, kuriose gyvenimo ir saugumo sąlygos gali būti sunkios.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, nauji darbuotojai įsilieja į specialistų bendruomenę ir turi daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Daugiakultūriai, tarptautiniai ir įvairove pasižymintys ES institucijų darbo kolektyvai bendromis jėgomis darbuojasi maždaug 450 milijonų ES piliečių ir kitų šalių gyventojų labui.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas – pagrindiniai ES principai. Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

Reikalavimai kandidatams

Jei esate ES pilietis (-ė) ir mokate bent dvi oficialiąsias ES kalbas: vieną oficialiąją ES kalbą iš 24 – labai gerai, ir anglų arba prancūzų kalbą – pakankamai gerai, tuomet ieškome būtent jūsų.

Be to, kandidatams būtina turėti bent dvejų metų trukmės diplomu patvirtintą aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą tokiose srityse kaip teisė, verslo administravimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, finansai, apskaita, logistika, pastatų valdymas arba inžinerija, po kurio įgyta bent šešerių metų atitinkama profesinė patirtis, arbavidurinį išsilavinimą, patvirtintąs diplomu, suteikiančiu galimybę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo ir po kurio įgyta bent devynerių metų atitinkama profesinė patirtis.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama toliau mūsų paraiškų puslapio skiltyje „Pranešimas apie konkursą“.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. liepos 14 d.