Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kaip pakeisti kompiuterinių testų laiką?

Rezervavimo ir testų laikymo laikotarpiais galima keisti klausimų su keliais atsakymų variantais testo laiką, jeigu yra laisvų vietų ir tokiomis sąlygomis:

  • pirmiausia reikėtų palaukti, kol į jūsų EPSO aplanką bus įkeltas pirminio rezervavimo patvirtinimas (paprastai per 24 valandas nuo rezervavimo), nes jame nurodomas patvirtinimo numeris ir kodas, kurių reikės norint pakeisti rezervuotą laiką,
  • pirminę rezervaciją galima prašyti pakeisti ne vėliau kaip dieną prieš ją,
  • galima rinktis tik iš to, kas pateikiama sistemoje,
  • galima pasirinkti kitą testų laikymo centrą (jei yra laisvų vietų),
  • laiko keitimo procedūrą reikia atlikti iki galo – jos nebaigus liks galioti ankstesnė rezervacija,
  • reikia atsispausdinti atnaujintą rezervavimo patvirtinimą ir atsinešti jį į testų laikymo centrą. 

Jūsų EPSO aplanke esančiame rezervavimo patvirtinimo laiške pateikiama nuoroda, kurią spustelėjus patenkama į „Prometric“ rezervavimo valdymo sistemą.

Susipažinkite su laiko keitimo procedūros etapais.

 

Išskirtinės aplinkybės

Išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, sunkios ligos, vaiko gimimo, sutuoktinio, kurio nors iš tėvų, vaiko, brolio ar sesers mirties atvejais, EPSO gali leisti keisti testo laiką, jeigu yra laisvų vietų.

Negalima prašyti keisti teisto laiko (net ir išskirtinėmis aplinkybėmis):

  • per ilgesnio kaip 14 kalendorinių dienų testų laikymo laikotarpio paskutines 7 kalendorines dienas,
  • per 14 kalendorinių dienų ar trumpesnio testų laikymo laikotarpio paskutines 3 kalendorines dienas.

Jums reikėtų nedelsiant kreiptis į EPSO, nurodyti savo kandidato numerį ir pateikti visus būtinus pateisinamuosius dokumentus, pavyzdžiui, gydytojo pažymą su nurodytu nedarbingumo laikotarpiu, į kurį būtinai turi patekti ir testo data.

Jums bus pranešta iš karto, kai tik sprendimas bus priimtas, bet primename, kad bus atsižvelgiama tik į pateisinamas iš tikrųjų išskirtines aplinkybes, kurios nurodytos pirmiau.

Keisti atvejo tyrimo, raštiškos konkrečios srities užduoties, e. korespondencijos tvarkymo ir vertimo raštu testų laiko negalima.