Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kokios yra kompiuterinių testų laikymo instrukcijos?

Atsakymų į klausimus apie testo užduočių skaičių, jo trukmę ir išlaikymo balus ieškokite savo atrankos procedūros pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą.

Atvykimas į testų laikymo centrą

Testų laikymo centro adresas pateikiamas spustelėjus jūsų registracijos patvirtinimo laiške esančią nuorodą. Šį patvirtinimą galite rasti savo EPSO aplanke po to, kai užsiregistruojate testams. Reikia atvykti ne vėliau kaip prieš 30 minučių iki testo pradžios. Jeigu pavėluosite arba praleisite skirtą laiką, nėra garantijų, kad jums bus palikta testo laikymo vieta.
Norėtume jus paraginti prieš atvykstant laikyti testo susipažinti su vienu iš mums dažnai užduodamų klausimų: Kokios elgesio taisyklės galioja kompiuterinių testų laikymo centruose?

Klausimų su keliais atsakymų variantais testai

Jums bus pasiūlyta užimti pirmą laisvą vietą. Jeigu atvyksite anksčiau, gali būti, kad galėsite pradėti laikyti testą anksčiau, nei jums paskirtas laikas. Jeigu dėl nuo mūsų rangovų nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, techninių kliūčių, testą vėluojama pradėti 30 min. ar daugiau, galite paprašyti testų laikymo centro darbuotojų paskirti jums kitą datą.

Atvejo tyrimas, raštiška konkrečios srities užduotis ir vertimo raštu testai

Kandidatams patariama numatyti daugiau laiko testų laikymo centre, jei būtų neplanuotai vėluojama. Priklausomai nuo problemos pobūdžio, testo grafikas gali pasikeisti ir išskirtiniais atvejais gali būti vėluojama iki kelių valandų. Prireikus testų laikymo centre bus suteikta daugiau informacijos.

Tapatybės patikra

Į testų laikymo centrą reikia atsinešti:

  • iš savo EPSO aplanko atsispausdintą registracijos patvirtinimą,
  • galiojantį jūsų asmens tapatybės dokumentą su nepasenusia nuotrauka ir parašu, pavyzdžiui: pasą, nacionalinę tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą su nuotrauka, leidimą gyventi šalyje arba regione, karinį dokumentą,
  • jei asmens tapatybės dokumente su nuotrauka nėra parašo, reikia pateikti dar ir kitą tapatybę įrodantį dokumentą su parašu, pavyzdžiui: vairuotojo pažymėjimą be nuotraukos, banko kortelę arba kredito kortelę.

Pirmiau nurodytuose dokumentuose esantys jūsų asmens duomenys turi sutapti su EPSO aplanke nurodytais asmens duomenimis.

Testų pradžia

Primename, kad negalima prašyti leisti atsisėsti prie kito kompiuterio negu jums skirtas.

 

Testo pradžioje jums reikės patvirtinti savo vardą ir pavardę. Jeigu teste nurodyti ne jūsų vardas ir pavardė, spustelėkite „Ne“ ir tučtuojau įspėkite stebėtoją.
Visos testo instrukcijos (paaiškinimai ir įžanginiai puslapiai) bei apklausa paprastai pateikiamos jūsų antrąja kalba. Vertėjų konkursuose gali būti kitaip.
Testus laikysite kalbomis, kurias pasirinkote paraiškos formoje. Jas galite patikrinti savo EPSO aplanke. Dėmesio! Pateikus paraiškos formą pasirinktų kalbų keisti nebegalima. 
Kiekvienoje testo laikymo vietoje bus tokios priemonės: 

  • priemonė užrašams,
  • žymeklis,
  • dešiniarankiams skirta pelė,
  • TIK CAST/P atrankos procedūrų testams: nešiojamasis skaičiuotuvas su pagrindinėmis funkcijomis (kaip parodyta paveikslėlyje arba panašus, priklausomai nuo jūsų testo laikymo vietos). Kadangi skaičiuotuvai patys paprasčiausi, jų naudojimo instrukcijos nebepateikiamos. Prieš testų pradžią turite patys pasirūpinti, kad skaičiuotuvas veiktų (ir išvalyti jo atmintį, jei reikia),
  • skaičiuotuvas ekrane (žr. 4 paveikslėlį), kai atliekami matematinio mąstymo testai,
  • vienkartiniai ausų kištukai (jei paprašote),
  • apsauginės ausinės, kurios yra užkabinamos ant pertvarų tarp darbo vietų arba pateikiamos paprašius.

Prieš pradėdami laikyti testą patikrinkite, ar jos visos veikia. Jeigu vykstant testui jums prireiktų pagalbos, pakelkite ranką ir palaukite, kol prieis stebėtojas.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

Paaiškinimai

Prieš prasidedant testui, bus parodyti 5–10 minučių trukmės (priklausomai nuo testo rūšies) paaiškinimai, kaip jį laikyti.
Kadangi bus išsamiai paaiškinta testo programa ir veiksmai joje, bus laikoma, kad kandidatai susipažino su šiomis funkcijomis ir dėl jų EPSO nepriims jokių skundų.
Kai kurių klausimų atveju gali reikėti vaizdą paslinkti aukštyn, kad galėtumėte perskaityti visą klausimą ir visus atsakymus. Susipažinę su visais paaiškinimais spustelėkite „END“ ir pradėkite laikyti testą.

Pertraukos ir testų pabaiga

Visus testus reikėtų atlikti iki galo.
Tam tikru metu gali būti pasiūlyta padaryti neprivalomą pertrauką. Tikslus laikas bus nurodytas kvietime.
Nebaikite pertraukos netyčia (spustelėdami mygtuką „END“), nes taip pradėsite kitą testą.
Jeigu per testą išeisite iš testų laikymo patalpos bet kuriuo kitu metu (neplanuota pertrauka), papildomo laiko suteikta nebus.
Tam tikrais atvejais, jei testą laikyti norite pabaigti anksčiau, įspėję stebėtoją, galite tyliai išeiti iš patalpos.
Kiekvieną kartą, kai įeinate į testų laikymo patalpą ar išeinate iš jos, turite pasirašyti.

Apklausa

Pasibaigus testams (išskyrus e. korespondencijos tvarkymo testus), jūsų bus paprašyta pareikšti nuomonę apie testus ir jų laikymą. Tai neprivaloma ir tam turėtų pakakti 5 min. Per šią apklausą jums nereikia pateikti atsiliepimų ar pastabų dėl techninių aspektų ar prašymų panaikinti klausimus (žr. atitinkamus DUK). Apklausos atsakymai nevertinami.

Po testų

Baigę laikyti testus, testų laikymo centre galite paprašyti dalyvavimo pažymos.
Testų vertinimo balai testų laikymo centruose nepranešami.
Pasibaigus testų laikymo laikotarpiui rezultatus tvarko „Prometric“, jie siunčiami EPSO ir juos specialiame posėdyje patvirtina atrankos komisija. Ši procedūra paprastai gali trukti kelias savaites.
Prireikus testų laikymo laikotarpis gali būti pratęstas.