Pereiti į pagrindinį turinį

Kas yra vertinimo centras?

Vertinimo centro paskirtis – įvertinti bendruosius ir (arba) konkrečiam darbui reikalingus kandidato įgūdžius pasitelkus įvairias užduotis, kurių turinį patvirtino atrankos komisija. Šios užduotys: atvejo tyrimas, žodinis pristatymas, struktūrinis pokalbis, konkurso srities pokalbis, e. korespondencijos tvarkymas, kt. Daugiau informacijos apie testus ir kalbas, kuriomis jie bus laikomi, pateikta pranešime apie konkursą. Susipažinkite su išsamesne informacija apie bendruosius įgūdžius.

Per kiekvieną testą kandidatus stebės ir sistemiškai vertins bent du apmokyti vertintojai. Kandidatų galutiniai rezultatai priklauso nuo kiekvieno gebėjimo, tikrinto per vertinimo centro testus, įvertinimo.

Organizaciniais sumetimais atvejo tyrimo užduotis gali būti rengiama kitose valstybėse narėse esančiuose egzaminų centruose, atskirai nuo kitų vertinimo centro testų.

Kiti vertinimo centro testai paprastai rengiami nuotoliniu būdu. Išimtiniais atvejais tam tikra vertinimo centro testų dalis gali būti surengta Briuselyje arba Liuksemburge, kvietime nurodytu adresu.