Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kur galima rasti daugiau informacijos apie testus?

Išsamus testų, kuriuos turi laikyti konkrečios atrankos procedūros dalyviai, sąrašas pateikiamas pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą.

Įvairių testų pavyzdžių galima rasti mūsų svetainės specialiame puslapyje.

Išskyrus testų pavyzdžius, EPSO neteikia jokios paruošiamosios mokomosios medžiagos ar gairių dėl testų laikymo. Kai kuriose valstybėse narėse organizuojami kursai, kad ES piliečiams būtų padedama pasirengti Europos Sąjungos institucijų viešiems konkursams. Daugiau informacijos rasite tame pačiame puslapyje.