Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Ar galiu teikti paraišką, jei mano kvalifikacija pareigybei per aukšta?

Question categories:

Pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą aprašomi minimalūs kvalifikacijos ir profesinės patirties reikalavimai. Juose taip pat aprašomas pareigų, kurias jums gali reikėti atlikti, pobūdis.

Paraiškas teikti gali visi asmenys, atitinkantys bent tuos minimalius reikalavimus ir kurių kvalifikacija ir (arba) patirtis tinkama toms pareigoms.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad net jei turite papildomos kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, galite būti įdarbintas tik pranešime arba kvietime nurodyto profilio pareigoms ir jums gali būti suteiktas tik juose nurodytas lygis ir pareigų grupė.

Pavyzdžiui, jei turite universitetinį išsilavinimą, vis tiek galite teikti paraišką dėl asistentų atrankos procedūros. Vis dėlto turėtumėte atidžiai perskaityti pareigų aprašymą, kad įsitikintumėte, jog turite tinkamą patirtį ir motyvaciją eiti reikalaujamas pareigas.