Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kas yra pranešimas apie konkursą?

Question categories:

ES institucijos atrenka kandidatus dirbti pagal nuolatines darbo sutartis, rengdamos viešus konkursus. Apie kiekvieną iš šių konkursų informuojama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir EPSO interneto svetainėje paskelbiant pranešimą apie konkursą. Pranešime apie konkursą išsamiai aprašomas pageidaujamas profilis, būtiniausi išsilavinimo (ir kartais darbo patirties) reikalavimai ir nurodomi testai bei kitos vertinimo užduotys (profesiniams įgūdžiams ir tam tikriems pagrindiniams gebėjimams patikrinti), kuriuos reikės įveikti per konkursą. Pranešime apie konkursą taip pat pateikiama informacija ir nurodymai, kaip teikti dalyvavimo konkurse paraiškas. Paprastai pranešimas apie konkursą paskelbiamas pirmąją paraiškų teikimo laikotarpio dieną.

Kadangi kandidatų labai daug, EPSO nuomone, tokia atrankos procedūros metodika yra sąžiningiausia ir skaidriausia. Todėl į ne konkurso tvarka, bet savo iniciatyva pateiktas paraiškas atsižvelgti negalima.