Pereiti į pagrindinį turinį

Kokius testus turėsiu laikyti po išankstinės atrankos?

Question categories:

Per išankstinę atranką įdarbinančios tarnybos atrinkti kandidatai bus kviečiami laikyti dviejų rūšių atrankos testų.

Pirmiausia laikysite keletą testų, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriais bus siekiama įvertinti jūsų bendruosius žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo gebėjimus (pirmąja kalba).

Po to laikysite specialiųjų įgūdžių, reikalingų pareigų grupės, dėl kurios pateikėte paraišką, pareigoms eiti, vertinimo testą* (antrąja kalba). 

Jeigu kandidatas jau išlaikė tai pačiai arba aukštesnei pareigų grupei skirtus mąstymo testus, bet ne įgūdžių vertinimo testą*, jis bus pakviestas laikyti tik įgūdžių vertinimo testą*.

EPSO nerengia įgūdžių, reikalingų I pareigų grupės pareigoms eiti, vertinimo testų. Kandidatas, išlaikęs I pareigų grupei skirtus mąstymo testus, gali būti pakviestas laikyti įdarbinančios tarnybos rengiamo įgūdžių vertinimo testo.

Įdarbinanti tarnyba gali paprašyti visų pareigų grupių kandidatų laikyti testus, kurie, jos nuomone, svarbūs darbui, pavyzdžiui, dokumentų rengimo, vairavimo ir pan. Visą informaciją apie šiuos testus pateiks įdarbinančios tarnybos.

Daugiau informacijos galima rasti pavyzdiniuose testuose („Sutartininkai“, „Kompetencija grindžiamas testas“).

*Kalbos specialistų (korektorių ir vertėjų) pareigas eiti norintys kandidatai vietoj įgūdžių vertinimo testo laiko kalbos supratimo testą.