Pereiti į pagrindinį turinį

Kas bus toliau, jei išlaikysiu atrankos testus?

Question categories:

Jei atrankos testus išlaikysite (turite per kiekvieną testą surinkti mažiausią reikalaujamą balų skaičių, kuris nurodomas kvietime), įdarbinanti tarnyba jus pakvies į pokalbį.

Rezultatai galios (nuo rezultatų paskelbimo jūsų EPSO aplanke) tiek laiko:

  • mąstymo testų 10 metų,
  • gebėjimų vertinimo testų 5.

Rezultatai visada galioja tai darbo pobūdžio ir gebėjimų sričiai, kurios testus laikėte, ir bet kuriai žemesnei pareigybių grupei.

Pavyzdžiui, Išlaikote teisės krypties IV pareigybių grupės mąstymo ir gebėjimų vertinimo testus.

Šie rezultatai galios teisės krypties IV pareigybių grupei ir taip pat bet kuriai teisės krypties žemesnei pareigybių grupei, šiuo atveju – III pareigybių grupei.

Tai reiškia, kad galite gauti kvietimus į pokalbį dėl laisvos darbo vietos abiejose pareigybių grupėse (III ir IV).

Tačiau jeigu išlaikysite teisės krypties III pareigybių grupės testus, jie negalios aukštesnei pareigybių grupei, šiuo atveju – IV pareigybių grupei.