Pereiti į pagrindinį turinį

Ką daryti, jeigu kandidatas pažįsta vieną iš atrankos komisijos narių?

Question categories:

Kandidatas turėtų tučtuojau apie tai informuoti EPSO, kad būtų imtasi būtinų priemonių bet kokiam interesų konfliktui išvengti.