Pereiti į pagrindinį turinį

Kokios elgesio taisyklės galioja vertinimo centre?

Visi asmenys, pažeidę toliau nurodytas taisykles, bus pašalinti iš vertinimo centro ir atrankos procedūros.

Nuotolinis vertinimo centras

  • Laikykitės kvietime pateiktų nurodymų.
  • Testus reikia atlikti be jokios pagalbos ar įrangos.
  • Jei nenurodyta kitaip, atliekant konkrečias užduotis ant jūsų stalo neturi būti jokių draudžiamų daiktų (pvz., popieriaus ir rašiklio, knygų, bloknotų, instrukcijų, skaičiuotuvų, nešiojamųjų, planšetinių ir kitokių kompiuterių, mobiliųjų telefonų, fotoaparatų, jokios rūšies prietaisų, kuriais galima užfiksuoti vaizdus, įrašyti garsą, filmuoti ir t. t.).

Vertinimo centras, į kurį atvykstama fiziškai

  • Turite visada laikytis darbuotojų nurodymų.
  • Valgyti ir gerti leidžiama tik laukiamajame.
  • Testus reikia atlikti be jokios pagalbos ar priemonių, išskyrus tas, kurias suteikia testų laikymo centras.
  • Visi draudžiami daiktai (pvz., popierius, rašikliai, knygos, koregavimo skystis, bloknotai, instrukcijos, portfeliai, rankinės, skaičiuotuvai, nešiojamieji, planšetiniai ir kitokie kompiuteriai, mobilieji telefonai, fotoaparatai, visų rūšių prietaisai, kuriais galima užfiksuoti vaizdus, įrašyti garsą, filmuoti ir t. t.) turi būti palikti tam skirtose rakinamose spintelėse. (Garsą skleidžiantys prietaisai turi būti išjungti.)
  • Rūkyti griežtai draudžiama.
  • Už nemandagų, žeminantį ar grasinantį elgesį su darbuotojais ar kitais kandidatais asmuo taip pat gali būti pašalintas iš konkurso.