Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kokią informaciją turiu pateikti skyriuje „Gabumai“ (angl. „Talent Screener“) ir kiek laiko reikia jai pateikti?

Skirkite pakankamai laiko, kad skyriuje „Gabumai“ pateiktumėte atrankos komisijai visą jūsų atsakymams įvertinti reikalingą informaciją. Išdėstykite ją aiškiai, kad atrankos komisija galėtų įvertinti, ar atitinkate kandidatams į atitinkamas pareigas nustatytus kriterijus. Jei rašysite atsakymus atsižvelgdamas į tuos kriterijus, skyriuje „Gabumai“ pateikta informacija bus naudingesnė ir ją bus lengviau įvertinti.

Itin atidžiai įsiskaitykite, ko klausiama, ir atitinkamai atsakykite. Paprastai jūsų bus prašoma aprašyti su klausimu susijusius išsilavinimo, pasirengimo ir profesinės patirties aspektus. Pavyzdžiui, gali būti prašoma tokios informacijos: darbdavio pavadinimo, pareigybių aprašymo, darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos datų, kokia laiko dalis (proc.) buvo skirta tam tikrai užduočiai ir t. t.

Atrankos komisija skirs balus remdamasi jūsų internetinės paraiškos formos skyriuje „Gabumai“ nurodytais užduočių ir pareigų svarba, trukme ir lygiu.