Pereiti į pagrindinį turinį

Kaip atrankos komisija nusprendžia, kiek balų skirti už kiekvieną skyriuje „Gabumai“ (angl. „Talent Screener“) pateiktą atsakymą?

Atrankos komisija prieš atranką, vadovaudamasi pranešimu apie konkursą, priima objektyvius vertinimo kriterijus.

Skirti balai atspindi atrankos komisijos vertinimą, kaip jūsų paraiškos formoje pateikta informacija atitinka vertinimo formoje išvardytus kriterijus.