Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Vienas iš CAST nuolatinės atrankos procedūros klausimų su keliais atsakymų variantais buvo problemiškas. Ką daryti?

Jei kyla rimtų abejonių dėl testo klausimo turinio, kreipkitės į EPSO ryšių su kandidatais centrą per tris kalendorines dienas nuo testų, aiškiai nurodydami aplinkybes ir savo kandidato numerį (tvarka nurodyta kvietime pareikšti susidomėjimą).

Jeigu nurodytas klausimas netenkins EPSO kokybės kriterijų, bus imtasi tokių priemonių:
- minėtas klausimas bus pataisytas arba pašalintas iš duomenų bazės,
- jeigu EPSO nustatys, kad kandidatui tai padarė neigiamą poveikį, gali būti pritaikytos taisomosios priemonės.