Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Kaip vykdant atrankos procedūras užtikrinamas vienodas požiūris į kandidatus ir atrankos komisijos nešališkumas?

Pradedant naują atrankos procedūrą kaskart sudaroma nauja atrankos komisija, kurios tikslas – atrinkti geriausius kandidatus, turinčius konkurso skelbime nurodytą kvalifikaciją ir kompetenciją. Atrankos komisiją sudaro ES institucijų pareigūnai. EPSO deda visas pastangas užtikrinti lyčių, kalbinių gebėjimų, personalo komitetų paskirtų narių ir administracijos atstovų pusiausvyrą; taip pat atsižvelgiama į institucijos dydį. Komisijai vadovauja pirmininkas, kuriam padeda vienas ar keli pirmininko pavaduotojai. Visoms skirtingais atrankos procedūros etapais su kandidatų vertinimu susijusioms užduotims taikomas atrankos komisijos slapto darbo principas. Siekiant skaidrumo, rezultatai nurodomi kandidatui pateikiamame galutiniame įgūdžių pase.

EPSO teikia didelę svarbą lygybei  ir deda visas pastangas, kad būtų laikomasi lygių galimybių, vienodo požiūrio ir prieigos principų visų konkurso dalyvių atžvilgiu.

  • Pagrindinis principas, kuriuo vadovaujasi atrankos komisija, yra nešališkumas. Pvz., tarp atrankos komisijos nario ir vertinamo kandidato negali būti jokių tiesioginio pavaldumo ar šeimos ryšių. Vis dėlto buvusio ar net esamo tolimesnio profesinio ryšio atveju galimybė vertinti dėl šio fakto nėra savaime automatiškai atmetama.
  • Atrankos komisijos nariai ir kandidatai privalo pranešti EPSO apie bet kokį galimą interesų konfliktą, kad į tai būtų galima atsižvelgti ir padaryti tinkamus pakeitimus.
  • Atrankos komisija vadovaujasi pranešime apie konkursą iš anksto išdėstytais tinkamumo, atrankos ir vertinimo kriterijais. Šie kriterijai kruopščiai ir nuosekliai patvirtinami dokumentais, priimami ir taikomi.
  • Nuodugnus komisijos narių mokymas, ugdomasis vadovavimas bei priežiūra, taip pat reguliariai rengiami peržiūros posėdžiai užtikrina, kad būtų laikomasi suderinto vertinimo metodo.
  • Tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo kandidatų vertinimo šališkumo, EPSO sistemingai vykdo kokybės kontrolę ir atlieka statistines analizes.