Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA)

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) nuo 2021 m. balandžio 1 d. perėmė Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) veiklą. Jos užduotis – padėti suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, kokybiškai valdant programas, kuriomis padedama įgyvendinti projektus, kuriais prisidedama prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir tvaraus augimo. CINEA įgyvendina ES finansavimo programų dalis, skirtas transporto, energetikos ir klimato politikos veiksmams; kalbant apie 2021–2027 m. finansines perspektyvas, agentūra išplėtė savo programų portfelį, daug dėmesio skyrusi pagalbai įgyvendinti Europos Komisijos žaliojo kurso prioritetą.

Location
Briuselis (Belgija)