Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (angl. SNS JU)

Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė skatina Europos technologinę lyderystę būsimų pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, stiprindama dabartines pramonės stipriąsias puses ir išplėsdama aprėptį nuo 5G ryšio iki platesnės strateginės vertės grandinės, įskaitant debesija grindžiamų paslaugų teikimą, taip pat komponentus ir įrenginius. Siekiant šio tikslo svarbiausi yra du ramsčiai: Europos technologinio suverenumo 6G srityje skatinimas, įgyvendinant susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, kad apie 2025 m. būtų sukurta koncepcija ir standartizacija; ir 5G ryšio diegimo Europoje skatinimas siekiant plėtoti pirmaujančias skaitmenines rinkas ir sudaryti sąlygas skaitmeninei ir žaliajai ekonomikos ir visuomenės pertvarkai.

Location
Briuselis (Belgija)