Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Nuolatinis darbuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Direktorius AD 14 Briuselis (Belgija)
TEISININKAS AD 5 Briuselis (Belgija)
ES delegacijų administracijos vadovai AST 4 Ne ES miestai
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Komunikacijos pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Rizikos valdymo pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Techninių sprendimų architektas FG IV Briuselis (Belgija)
Programų valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas FG IV Stokholmas (Švedija)
Biuro asistentas (-ė) FG II Stokholmas (Švedija)
kibernetinio saugumo ekspertas FG IV Briuselis (Belgija)
sistēmas inženieris FG IV Briuselis (Belgija)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas FG IV Briuselis (Belgija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Briuselis (Belgija)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
TEISININKAS FG IV Amsterdamas (Nyderlandai)
Teisės specialistas (instituciniais klausimais) FG III Frankfurtas (Vokietija)
Operacijų pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas FG IV Valeta (Malta)
Rizikos valdymo pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Padėjėjas administravimo klausimais
FG II Paryžius (Prancūzija)
Biudžeto ir finansų patarėjas FG IV Briuselis (Belgija)
Veiklos analitikas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Teisės ekspertas FG IV Frankfurtas (Vokietija)
Padėjėjas (-a) finansų klausimais FG III Bratislava (Slovakija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas FG IV Madrid (Spain)
Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas FG IV Paryžius (Prancūzija)
TEISININKAS FG IV Briuselis (Belgija)
Programmµ Pareigunai FG IV Bukareštas
Projekto specialistas FG III Briuselis (Belgija)
Komunikacijos asistentas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Patarėjas projekto klausimais FG IV Briuselis (Belgija)
Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės)) FG IV Varšuva (Lenkija)
Finansai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projektų/programų valdymas (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: ES delegacijų administracijos vadovai
Vieta/os: Ne ES miestai
Galutinė data:
Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas
Vieta/os: Madrid (Spain)
Galutinė data:
Pareigybės: Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Komunikacijos pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas administravimo klausimais

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Programmµ Pareigunai
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Korektoriai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: kibernetinio saugumo ekspertas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Biudžeto ir finansų patarėjas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas (-a) finansų klausimais
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: Dislokavimo valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Programų valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Operacijų pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės ekspertas
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Projekto specialistas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Biuro asistentas (-ė)
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisė (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės specialistas (instituciniais klausimais)
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Patarėjas projekto klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data: