Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Vyresnysis specialistas – DevSecOps & Cloud Native apsaugos inžinierius AD 7 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis specialistas – Ryšių pareigūnas Interpolo Lione AD 7 Haga (Nyderlandai)
Specialistas - Ekspertizė ir suinteresuotųjų šalių valdymas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Sekretoriato vadovas AD 8 Haga (Nyderlandai)
administratorius lingvistas AD 5 Haga (Nyderlandai)
Atvejo analitikas AD 5 Haga (Nyderlandai)
Duomenų analitikas AD 7 Haga (Nyderlandai)
Informacinių technologijų programavimo koordinatorius AD 7 Paryžius (Prancūzija)
Duomenų valdytojas / analitikas AD 5 Paryžius (Prancūzija)
Ekonomistas AD 5, AD 6, AD 7 Briuselis (Belgija)
Strateginis analitikas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Specialistas - Duomenų analizės plėtra ir duomenų mokslas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Visuomenės sveikatos sprendimų architektas AD 5 Stokholmas (Švedija)
Matematinio modeliavimo ekspertas AD 5 Stokholmas (Švedija)
TEISININKAS AD 7 Briuselis (Belgija)
Už komunikaciją atsakingas pareigūnas AD 6 Briuselis (Belgija)
Programos pareigūnas IT ir (arba) skambučių koordinatorius AD 5 Briuselis (Belgija)
Vyresnysis mokslo pareigūnas AD 7 Briuselis (Belgija)
IRT saugumo pareigūnas AD 6 Haga (Nyderlandai)
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Haga (Nyderlandai)
Sektoriaus vadovas Ištekliai AD 9 Atėnai (Graikija)
Saugumo ir Infrastruktūros Sektoriaus Vadovas AD 7 Atėnai (Graikija)
Viešųjų pirkimų specialistas AST 4 Dublinas (Airija)
Vyresnysis specialistas – Integrācijas arhitekts, arhitektūra un inženierzinātņu koordinācija AD 7 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis operatyvinis analitikas AD 7 Haga (Nyderlandai)
Sektoriaus vadovas AD 10 Varšuva (Lenkija)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Komunikacijos pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Rizikos valdymo pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Techninių sprendimų architektas FG IV Briuselis (Belgija)
Programų valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas FG IV Stokholmas (Švedija)
Biuro asistentas (-ė) FG II Stokholmas (Švedija)
kibernetinio saugumo ekspertas FG IV Briuselis (Belgija)
sistēmas inženieris FG IV Briuselis (Belgija)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas FG IV Briuselis (Belgija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Briuselis (Belgija)

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: ES delegacijų administracijos vadovai
Vieta/os: Ne ES miestai
Galutinė data:
Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Korektoriai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Padėjėjas administravimo klausimais

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: kibernetinio saugumo ekspertas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės))
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Biudžeto ir finansų patarėjas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas (-a) finansų klausimais
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Dislokavimo valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Pastatų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Programų valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Operacijų pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės ekspertas
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Projekto specialistas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Biuro asistentas (-ė)
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisė (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės specialistas (instituciniais klausimais)
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Patarėjas projekto klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė)
Vieta/os: Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Amsterdamas (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Techninių sprendimų architektas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: sistēmas inženieris
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacija (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos analitikas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacijos asistentas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data: