Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Stažuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Stažuotės N/A Liubliana (Slovėnija) no deadline for application
Stažuotės (įvairūs profiliai) N/A Paryžius (Prancūzija)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė) FG IV Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija) no deadline for application
Finansai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projektų/programų valdymas (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Komunikacija (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Pastatų valdymas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teisė (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Vertėjai raštu (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korektoriai (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Patarėjas projekto klausimais FG IV Briuselis (Belgija)
Komunikacijos asistentas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Projekto specialistas FG III Briuselis (Belgija)
Programmµ Pareigunai FG IV Bukareštas
TEISININKAS FG IV Briuselis (Belgija)
Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas FG IV Paryžius (Prancūzija)
Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas FG IV Madrid (Spain)
padėjėjas finansų klausimais FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Padėjėjas (-a) finansų klausimais FG III Bratislava (Slovakija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE)
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Briuselis (Belgija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Liubliana (Slovėnija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Briuselis (Belgija)
Politikos ekspertas N/A Paryžius (Prancūzija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Bratislava (Slovakija)
Nuolatinis darbuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
ES delegacijų administracijos vadovai AST 4 Ne ES miestai
Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Vykdomasis direktorius AD 14 Bilbao (Ispanija)
Direktorius AD 14 Barselona (Ispanija)
Airių kalbos vertėjas AD 5 Briuselis (Belgija)
Programmµ Pareigunai AD 7 Bukareštas
Vyresnysis politikos pareigūnas AD 8 Bukareštas
Finansų ir biudžeto pareigūnas AD 8 Bukareštas
padėjėjas finansų klausimais AST 1, AST 3 Briuselis (Belgija)
Galileo paslaugų vadovas AD 8 Praha (Čekija)
Galileo paslaugų teikimo inžinierius AD 7 Praha (Čekija)
Apsaugos operacijų ir stebėjimo skyriaus vedėjo pavaduotojas AD 8 Paryžius (Prancūzija)
Vietinio saugumo biuro komandos vadovas AD 7 Praha (Čekija)
Kriptovaliutos saugotojas FG IV Paryžius (Prancūzija)
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas AD 6 Bratislava (Slovakija)
IRT pareigūnas AD 7 Bratislava (Slovakija)
Sektoriaus vadovas AD 6 Budapeštas (Vengrija)

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: ES delegacijų administracijos vadovai
Vieta/os: Ne ES miestai
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės ekspertas
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas administravimo klausimais

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto specialistas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė)
Vieta/os: Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Vyresnysis agentas – politikos palaikymas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos analitikas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės specialistas (instituciniais klausimais)
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacija (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Techninių sprendimų architektas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Analitikas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Komunikacijos asistentas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Korektoriai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Dislokavimo valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Programmµ Pareigunai
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas
Vieta/os: Madrid (Spain)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: kibernetinio saugumo ekspertas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Biuro asistentas (-ė)
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application