Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Paslaugų, sistemų infrastruktūros ir saugos inžinerijos skyriaus vedėjas AD 11 Praha (Čekija)
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Praha (Čekija)
Informacijos saugumo pareigūnas AD 6 Helsinkis (Suomija)
Operatyvinis analitikas - Operatyvinis direktoratas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Sektoriaus vadovas AD 10 Varšuva (Lenkija)
Vyresnysis operatyvinis analitikas AD 7 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis specialistas – Integrācijas arhitekts, arhitektūra un inženierzinātņu koordinācija AD 7 Haga (Nyderlandai)
Viešųjų pirkimų specialistas AST 4 Dublinas (Airija)
Saugumo ir Infrastruktūros Sektoriaus Vadovas AD 7 Atėnai (Graikija)
Sektoriaus vadovas Ištekliai AD 9 Atėnai (Graikija)
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Haga (Nyderlandai)
IRT saugumo pareigūnas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis mokslo pareigūnas AD 7 Briuselis (Belgija)
Programos pareigūnas IT ir (arba) skambučių koordinatorius AD 5 Briuselis (Belgija)
Už komunikaciją atsakingas pareigūnas AD 6 Briuselis (Belgija)
TEISININKAS AD 7 Briuselis (Belgija)
Matematinio modeliavimo ekspertas AD 5 Stokholmas (Švedija)
Visuomenės sveikatos sprendimų architektas AD 5 Stokholmas (Švedija)
Specialistas - Duomenų analizės plėtra ir duomenų mokslas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Strateginis analitikas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Ekonomistas AD 5, AD 6, AD 7 Briuselis (Belgija)
Duomenų valdytojas / analitikas AD 5 Paryžius (Prancūzija)
Informacinių technologijų programavimo koordinatorius AD 7 Paryžius (Prancūzija)
Sekretoriato vadovas AD 8 Haga (Nyderlandai)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Rizikos valdymo pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje FG IV Valeta (Malta)
Operacijų pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Teisės specialistas (instituciniais klausimais) FG III Frankfurtas (Vokietija)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Briuselis (Belgija)
Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas FG IV Briuselis (Belgija)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
sistēmas inženieris FG IV Briuselis (Belgija)
kibernetinio saugumo ekspertas FG IV Briuselis (Belgija)
Biuro asistentas (-ė) FG II Stokholmas (Švedija)
Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas FG IV Stokholmas (Švedija)
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Programų valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Techninių sprendimų architektas FG IV Briuselis (Belgija)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)

Laikinieji darbuotojai

Pareigybės: Sektoriaus vadovas
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų valdytojas / analitikas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Strateginis analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis mokslo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacijos saugumo pareigūnas
Vieta/os: Helsinkis (Suomija)
Galutinė data:
Pareigybės: Už infrastruktūrą atsakingas programos pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT saugumo valdymo ir rizikos vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Airių kalbos vertėjas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Atvejo analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Programmµ Pareigunai
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Viešųjų pirkimų specialistas
Vieta/os: Dublinas (Airija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto vadovas – gebėjimų plėtros planas (CDP)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas

Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (asistentas)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių specialistas - žmogiškųjų išteklių atitikties ir rizikos valdymas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinių technologijų paslaugų specialistas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Saugių ryšių paslaugų teikimo vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Matematinio modeliavimo ekspertas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansų, biudžeto ir kontrolės pareigūnas
Vieta/os: Budapeštas (Vengrija)
Galutinė data:
Pareigybės: Apsaugos operacijų ir stebėjimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Barselona (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Kriptovaliutos saugotojas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių padėjėjas

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretoriato vadovas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Visuomenės sveikatos sprendimų architektas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Specialistas - Diegimo valdymas ir palaikymas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: IT administratorius
Vieta/os: Vigas (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Specialistas - Technologijos ir inovatyvūs sprendimai
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis operatyvinis analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Galileo paslaugų teikimo inžinierius
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT saugumo pareigūnas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: administratorius lingvistas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT saugumo pareigūnas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Sektoriaus vadovas Ištekliai
Vieta/os: Atėnai (Graikija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinio saugumo biuro komandos vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Personīgais asistents
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Paslaugų, sistemų infrastruktūros ir saugos inžinerijos skyriaus vedėjas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansų ir biudžeto skyriaus vadovas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Stažuotės
Vieta/os: Liubliana (Slovėnija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Stažuotės (įvairūs profiliai)
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:

Stažuotojas

Pareigybės: Stažuotės (įvairūs profiliai)
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data: