Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
IRT saugumo valdymo ir rizikos vadovas AD 7 Praha (Čekija)
Standartizacijos inžinierius AD 7 Praha (Čekija)
GSMC Operacijų Analitikas AD 7 Paryžius (Prancūzija)
Saugios komunikacijos programos valdymo skyriaus vedėjas AD 10 Praha (Čekija)
Paslaugų, sistemų infrastruktūros ir saugos inžinerijos skyriaus vedėjas AD 11 Praha (Čekija)
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Praha (Čekija)
Informacijos saugumo pareigūnas AD 6 Helsinkis (Suomija)
Operatyvinis analitikas - Operatyvinis direktoratas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Sektoriaus vadovas AD 10 Varšuva (Lenkija)
Vyresnysis operatyvinis analitikas AD 7 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis specialistas – Integrācijas arhitekts, arhitektūra un inženierzinātņu koordinācija AD 7 Haga (Nyderlandai)
Viešųjų pirkimų specialistas AST 4 Dublinas (Airija)
Saugumo ir Infrastruktūros Sektoriaus Vadovas AD 7 Atėnai (Graikija)
Sektoriaus vadovas Ištekliai AD 9 Atėnai (Graikija)
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Haga (Nyderlandai)
IRT saugumo pareigūnas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis mokslo pareigūnas AD 7 Briuselis (Belgija)
Programos pareigūnas IT ir (arba) skambučių koordinatorius AD 5 Briuselis (Belgija)
Už komunikaciją atsakingas pareigūnas AD 6 Briuselis (Belgija)
TEISININKAS AD 7 Briuselis (Belgija)
Matematinio modeliavimo ekspertas AD 5 Stokholmas (Švedija)
Visuomenės sveikatos sprendimų architektas AD 5 Stokholmas (Švedija)
Specialistas - Duomenų analizės plėtra ir duomenų mokslas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Strateginis analitikas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Ekonomistas AD 5, AD 6, AD 7 Briuselis (Belgija)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Rizikos valdymo pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje FG IV Valeta (Malta)
Operacijų pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Teisės specialistas (instituciniais klausimais) FG III Frankfurtas (Vokietija)
TEISININKAS FG IV Amsterdamas (Nyderlandai)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Briuselis (Belgija)
Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas FG IV Briuselis (Belgija)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
sistēmas inženieris FG IV Briuselis (Belgija)
kibernetinio saugumo ekspertas FG IV Briuselis (Belgija)
Biuro asistentas (-ė) FG II Stokholmas (Švedija)
Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas FG IV Stokholmas (Švedija)
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Programų valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Techninių sprendimų architektas FG IV Briuselis (Belgija)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)

Laikinieji darbuotojai

Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Bilbao (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Galileo paslaugų teikimo inžinierius
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: administratorius lingvistas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis specialistas – Integrācijas arhitekts, arhitektūra un inženierzinātņu koordinācija
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: IT administratorius
Vieta/os: Vigas (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis mokslo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinio saugumo biuro komandos vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Personīgais asistents
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinių technologijų programavimo koordinatorius
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Už infrastruktūrą atsakingas programos pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinių technologijų paslaugų specialistas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis specialistas – DevSecOps & Cloud Native apsaugos inžinierius
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis specialistas – Ryšių pareigūnas Interpolo Lione
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Standartizacijos inžinierius
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansų ir biudžeto pareigūnas
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Viešųjų pirkimų specialistas
Vieta/os: Dublinas (Airija)
Galutinė data:
Pareigybės: Galileo paslaugų vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Atvejo analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto vadovas – tinkamumas skraidyti
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Infrastruktūros saugumo administratorius
Vieta/os: Vigas (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (asistentas)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Specialistas - EC3 operacijos – kenkėjiškų programų analizė
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų valdytojas / analitikas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Specialistas - Diegimo valdymas ir palaikymas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Matematinio modeliavimo ekspertas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Specialistas - Ekspertizė ir suinteresuotųjų šalių valdymas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT saugumo valdymo ir rizikos vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis politikos pareigūnas
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis operatyvinis analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Strateginis analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Barselona (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: Visuomenės sveikatos sprendimų architektas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų apsaugos pareigūnas
Vieta/os: Strasbūras (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Operatyvinis analitikas - Operatyvinis direktoratas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Saugių ryšių paslaugų teikimo vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Programmµ Pareigunai
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Stažuotės
Vieta/os: Liubliana (Slovėnija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Stažuotės (įvairūs profiliai)
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:

Stažuotojas

Pareigybės: Stažuotės (įvairūs profiliai)
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: BANKŲ SEKTORIAUS ANALITIKAS
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:

Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE)

Pareigybės: Projekto vadovas – ChBRB ir žmogiškieji veiksniai
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data: