Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Nuolatinis darbuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
ES delegacijų administracijos vadovai AST 4 Ne ES miestai
Direktorius AD 14 Briuselis (Belgija)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Projektų/programų valdymas (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje FG IV Valeta (Malta)
Teisės ekspertas FG IV Frankfurtas (Vokietija)
Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės)) FG IV Varšuva (Lenkija)
Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas FG IV Briuselis (Belgija)
Komunikacijos asistentas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Finansai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje FG IV Valeta (Malta)
Teisės specialistas (instituciniais klausimais) FG III Frankfurtas (Vokietija)
Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas FG IV Stokholmas (Švedija)
Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas FG IV Valeta (Malta)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Pastatų valdymas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Padėjėjas (-a) finansų klausimais FG III Bratislava (Slovakija)
Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Programų valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
Rizikos valdymo pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas
N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Biuro asistentas (-ė) FG II Stokholmas (Švedija)
Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Padėjėjas administravimo klausimais
FG II Paryžius (Prancūzija)
Projekto specialistas FG III Briuselis (Belgija)
Korektoriai (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Komunikacijos pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Programmµ Pareigunai FG IV Bukareštas
Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas FG IV Madrid (Spain)
Teisė (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Patarėjas projekto klausimais FG IV Briuselis (Belgija)
Vertėjai raštu (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
sistēmas inženieris FG IV Briuselis (Belgija)
Biudžeto ir finansų patarėjas FG IV Briuselis (Belgija)
Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas FG IV Paryžius (Prancūzija)
Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Techninių sprendimų architektas FG IV Briuselis (Belgija)
Komunikacija (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Analitikas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: ES delegacijų administracijos vadovai
Vieta/os: Ne ES miestai
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Biuro asistentas (-ė)
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Biudžeto ir finansų patarėjas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: kibernetinio saugumo ekspertas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Operacijų pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės))
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas (-a) finansų klausimais
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: Korektoriai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Komunikacijos pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: sistēmas inženieris
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės ekspertas
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Pastatų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas administravimo klausimais

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto specialistas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos analitikas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės specialistas (instituciniais klausimais)
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisė (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Analitikas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Techninių sprendimų architektas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data: