Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Nuolatinis darbuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Direktorius AD 14, AD 15 Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Direktorius AD 14 Briuselis (Belgija)
Gynybos pramonės srities administratoriai AD 7 Briuselis (Belgija)
Gynybos pramonės srities ekspertai AD 9 Briuselis (Belgija)
Kosmoso srities administratoriai AD 7 Briuselis (Belgija)
Kosmoso srities ekspertai AD 9 Briuselis (Belgija)
Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistas (-ė) (Europos Parlamento rengiama atranka) AD 5 Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Direktorius AD 14 Liuksemburgas
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
IRT pareigūnas – projektų vadovas FG IV Valeta (Malta)
Patarėjas projekto klausimais FG IV Briuselis (Belgija)
Finansų ir sutarčių asistentas FG III Briuselis (Belgija)
Personīgais asistents FG IV Paryžius (Prancūzija)
Pasākumu vadītājs FG III Frankfurtas (Vokietija)
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas FG IV Salonikai (Graikija)
Biuro palaikymo agentas FG II Haga (Nyderlandai)
Padėjėjas ūkiniams reikalams FG III Ryga (Latvija)
Vykdomojo direktoriaus padėjėjas FG III Vigas (Ispanija)
Mokymo klausimų ekspertas FG IV Paryžius (Prancūzija)
Komunikacijos asistentas FG III Liubliana (Slovėnija)
Ekspertas. FG IV Frankfurtas (Vokietija)
Verslo architektas FG IV Briuselis (Belgija)
Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Komunikacijos pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Finansai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projektų/programų valdymas (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Komunikacija (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teisė (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korektoriai (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Vertėjai raštu (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Pastatų valdymas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė) FG IV Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija) no deadline for application
Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Pirmininko pavaduotojas ir direktorius AD 12 Anžeras (Prancūzija)
Vykdomasis direktorius AD 14 Kopenhaga (Danija)
Vykdomasis direktorius AD 14 Kopenhaga (Danija)
Komunikacijos grupės vadovas AD 8 Paryžius (Prancūzija)
Priėmimo ir pažeidžiamumo sektoriaus vadovas AD 8 Valeta (Malta)
Skyriaus vadovo AD 9 Viena (Austrija)
Programmµ Pareigunai AD 6 Budapeštas (Vengrija)
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Praha (Čekija)
Paslaugų, sistemų infrastruktūros ir saugos inžinerijos skyriaus vedėjas AD 11 Praha (Čekija)
Saugios komunikacijos programos valdymo skyriaus vedėjas AD 10 Praha (Čekija)
Kosmoso stebėjimo ir sekimo (SST) operacijų pareigūnas AD 5 Madrid (Spain)
Kosmoso stebėjimo ir sekimo (SST) programinės įrangos kūrimo koordinatorius AD 7 Madrid (Spain)

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Liuksemburgas
Galutinė data:
Pareigybės: Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistas (-ė) (Europos Parlamento rengiama atranka)
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Kosmoso srities ekspertai
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Kosmoso srities administratoriai
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Gynybos pramonės srities ekspertai
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Gynybos pramonės srities administratoriai
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Ekspertas.
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Pastatų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Pasākumu vadītājs
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacijos asistentas
Vieta/os: Liubliana (Slovėnija)
Galutinė data:
Pareigybės: Verslo architektas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: IRT pareigūnas – projektų vadovas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Biuro palaikymo agentas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Teisė (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Vykdomojo direktoriaus padėjėjas
Vieta/os: Vigas (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė)
Vieta/os: Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Komunikacija (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Personīgais asistents
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Padėjėjas ūkiniams reikalams
Vieta/os: Ryga (Latvija)
Galutinė data:
Pareigybės: Patarėjas projekto klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacijos pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Korektoriai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas
Vieta/os: Salonikai (Graikija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Finansų ir sutarčių asistentas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokymo klausimų ekspertas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:

Laikinieji darbuotojai

Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Saugių ryšių paslaugų teikimo vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komandos vadovas –vyresnysis specialistas - Europos kibernetinių nusikaltimų centro
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovas
Vieta/os: Lisabona (Portugalija)
Galutinė data:
Pareigybės: Saugios komunikacijos programos valdymo skyriaus vedėjas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Madrid (Spain)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: administratorius lingvistas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Priėmimo ir pažeidžiamumo sektoriaus vadovas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Kopenhaga (Danija)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinių technologijų programavimo koordinatorius
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Bendrųjų paslaugų specialistas
Vieta/os: Helsinkis (Suomija)
Galutinė data: