Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Kitos sutartys
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Vyresnysis pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
finansininko N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Vyresnysis pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Duomenų tvarkymo pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE)
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Politikos ekspertas N/A Paryžius (Prancūzija)
Projekto vadovas – medikas N/A Briuselis (Belgija)
kibernetinio saugumo ekspertas N/A Paryžius (Prancūzija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Briuselis (Belgija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Liubliana (Slovėnija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Briuselis (Belgija) no deadline for application
BANKŲ SEKTORIAUS ANALITIKAS N/A Paryžius (Prancūzija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Bratislava (Slovakija)
Projekto vadovas – Žemės programos N/A Briuselis (Belgija)
Projekto vadovas – ChBRB ir žmogiškieji veiksniai N/A Briuselis (Belgija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Amsterdamas (Nyderlandai)
Stažuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Stažuotės (įvairūs profiliai) N/A Bratislava (Slovakija)
Stažuotės N/A Liubliana (Slovėnija) no deadline for application
Stažuotės (įvairūs profiliai) N/A Paryžius (Prancūzija)
Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Praha (Čekija)
Ekonomistas AD 5, AD 6, AD 7 Briuselis (Belgija)
administratorius lingvistas AD 5 Haga (Nyderlandai)
Duomenų valdytojas / analitikas AD 5 Paryžius (Prancūzija)
Visuomenės sveikatos sprendimų architektas AD 5 Stokholmas (Švedija)
Finansų ir biudžeto skyriaus vadovas AD 9 Haga (Nyderlandai)
Duomenų apsaugos pareigūnas AD 5 Strasbūras (Prancūzija)
Vyresnysis specialistas – DevSecOps & Cloud Native apsaugos inžinierius AD 7 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis specialistas – Ryšių pareigūnas Interpolo Lione AD 7 Haga (Nyderlandai)
IRT saugumo pareigūnas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Saugumo ir Infrastruktūros Sektoriaus Vadovas AD 7 Atėnai (Graikija)
Apsaugos operacijų ir stebėjimo skyriaus vedėjo pavaduotojas AD 8 Paryžius (Prancūzija)
Renginių ir protokolo sektoriaus vadovas AD 7 Haga (Nyderlandai)
Sektoriaus vadovas AD 10 Varšuva (Lenkija)
Vykdomasis direktorius AD 14 Briuselis (Belgija)
Matematinio modeliavimo ekspertas AD 5 Stokholmas (Švedija)
Specialistas - Ekspertizė ir suinteresuotųjų šalių valdymas AD 6 Haga (Nyderlandai)
GSMC Operacijų Analitikas AD 7 Paryžius (Prancūzija)
IRT saugumo pareigūnas AD 5 Haga (Nyderlandai)
Vykdomasis direktorius AD 14 Bilbao (Ispanija)
Galileo paslaugų teikimo inžinierius AD 7 Praha (Čekija)
Informacijos saugumo pareigūnas AD 6 Helsinkis (Suomija)
Politikos ekspertas AD 6 Paryžius (Prancūzija)
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas
AD 7 Varšuva (Lenkija)

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: ES delegacijų administracijos vadovai
Vieta/os: Ne ES miestai
Galutinė data:
Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Dislokavimo valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Padėjėjas administravimo klausimais

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Pastatų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Programų valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Operacijų pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės ekspertas
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Projekto specialistas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Biuro asistentas (-ė)
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisė (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės specialistas (instituciniais klausimais)
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Patarėjas projekto klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė)
Vieta/os: Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Amsterdamas (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Techninių sprendimų architektas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: sistēmas inženieris
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacija (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Veiklos analitikas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacijos asistentas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas
Vieta/os: Madrid (Spain)
Galutinė data:
Pareigybės: Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Komunikacijos pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application