Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas
AD 7 Varšuva (Lenkija)
Atvejo analitikas AD 5 Haga (Nyderlandai)
Programos pareigūnas IT ir (arba) skambučių koordinatorius AD 5 Briuselis (Belgija)
Operatyvinis analitikas - Operatyvinis direktoratas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Vyresnysis specialistas – Integrācijas arhitekts, arhitektūra un inženierzinātņu koordinācija AD 7 Haga (Nyderlandai)
Galileo paslaugų vadovas AD 8 Praha (Čekija)
Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovas AD 8 Lisabona (Portugalija)
IT administratorius AD 6 Vigas (Ispanija)
Ekonomistas AD 5, AD 6, AD 7 Briuselis (Belgija)
Vyresnysis mokslo pareigūnas AD 7 Briuselis (Belgija)
Projekto vadovas – tinkamumas skraidyti AD 10 Briuselis (Belgija)
Informacinių technologijų programavimo koordinatorius AD 7 Paryžius (Prancūzija)
Infrastruktūros saugumo administratorius AST 4 Vigas (Ispanija)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės)) FG IV Varšuva (Lenkija)
Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas FG IV Briuselis (Belgija)
Komunikacijos asistentas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje FG IV Valeta (Malta)
Teisės specialistas (instituciniais klausimais) FG III Frankfurtas (Vokietija)
Pastatų valdymas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas FG IV Stokholmas (Švedija)
Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas FG IV Valeta (Malta)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Rizikos valdymo pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Padėjėjas (-a) finansų klausimais FG III Bratislava (Slovakija)
Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Programų valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas
N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Korektoriai (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Komunikacijos pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Biuro asistentas (-ė) FG II Stokholmas (Švedija)
Teisė (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Padėjėjas administravimo klausimais
FG II Paryžius (Prancūzija)
Projekto specialistas FG III Briuselis (Belgija)
Vertėjai raštu (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Programmµ Pareigunai FG IV Bukareštas
Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas FG IV Madrid (Spain)
Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Techninių sprendimų architektas FG IV Briuselis (Belgija)

Laikinieji darbuotojai

Pareigybės: Informacinių technologijų programavimo koordinatorius
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Infrastruktūros saugumo administratorius
Vieta/os: Vigas (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis specialistas – DevSecOps & Cloud Native apsaugos inžinierius
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansų ir biudžeto pareigūnas
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Sektoriaus vadovas Ištekliai
Vieta/os: Atėnai (Graikija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinio saugumo biuro komandos vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: GSMC Operacijų Analitikas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Finansų ir biudžeto skyriaus vadovas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: administratorius lingvistas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis specialistas – Ryšių pareigūnas Interpolo Lione
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis specialistas – Integrācijas arhitekts, arhitektūra un inženierzinātņu koordinācija
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Galileo paslaugų vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Departamento vadovas
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis politikos pareigūnas
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Standartizacijos inžinierius
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Renginių ir protokolo sektoriaus vadovas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Atvejo analitikas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Už komunikaciją atsakingas pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Specialistas - Ekspertizė ir suinteresuotųjų šalių valdymas
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto vadovas – tinkamumas skraidyti
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų valdytojas / analitikas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Saugumo skyriaus vadovas
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sektoriaus vadovas
Vieta/os: Budapeštas (Vengrija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinių technologijų paslaugų specialistas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Programmµ Pareigunai
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Saugumo ir Infrastruktūros Sektoriaus Vadovas
Vieta/os: Atėnai (Graikija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT pareigūnas
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT saugumo valdymo ir rizikos vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Politikos ekspertas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų apsaugos pareigūnas
Vieta/os: Strasbūras (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Programos pareigūnas IT ir (arba) skambučių koordinatorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto vadovas – gebėjimų plėtros planas (CDP)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Už infrastruktūrą atsakingas programos pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Gydytojas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Specialistas - SIRIUS EU-IRU
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Vieta/os: Bilbao (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Saugių ryšių paslaugų teikimo vadovas
Vieta/os: Praha (Čekija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sektoriaus vadovas
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data: