Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Nuolatinis darbuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
ES delegacijų administracijos vadovai AST 4 Ne ES miestai
Direktorius AD 14 Briuselis (Belgija)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Vertėjai raštu (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas FG IV Stokholmas (Švedija)
Padėjėjas (-a) finansų klausimais FG III Bratislava (Slovakija)
Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Programų valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Mokslinis pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Komunikacija (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
kibernetinio saugumo ekspertas FG IV Briuselis (Belgija)
Biuro asistentas (-ė) FG II Stokholmas (Švedija)
Padėjėjas administravimo klausimais
FG II Paryžius (Prancūzija)
Projekto specialistas FG III Briuselis (Belgija)
Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
TEISININKAS FG IV Briuselis (Belgija)
LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė) FG IV Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija) no deadline for application
Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas FG IV Madrid (Spain)
Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas FG IV Briuselis (Belgija)
Patarėjas projekto klausimais FG IV Briuselis (Belgija)
Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
sistēmas inženieris FG IV Briuselis (Belgija)
Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas FG IV Paryžius (Prancūzija)
Projektų/programų valdymas (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Programmµ Pareigunai FG IV Bukareštas
Finansai (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Biudžeto ir finansų patarėjas FG IV Briuselis (Belgija)
Operacijų pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Pastatų valdymas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Veiklos analitikas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Rizikos valdymo pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje FG IV Valeta (Malta)
padėjėjas finansų klausimais FG III Briuselis (Belgija)
Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Rizikos valdymo pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Rizikos valdymo pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
IT projektų pareigūnas FG IV Briuselis (Belgija)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje FG IV Valeta (Malta)
Teisės ekspertas FG IV Frankfurtas (Vokietija)
Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės)) FG IV Varšuva (Lenkija)

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: Direktorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: ES delegacijų administracijos vadovai
Vieta/os: Ne ES miestai
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisė (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Techninių sprendimų architektas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Už apskaitą ir finansus atsakingas korespondentas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas administravimo klausimais

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas

Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacijos asistentas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Programų valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Dislokavimo valdymo pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė)
Vieta/os: Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas
Vieta/os: Madrid (Spain)
Galutinė data:
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacija (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: kibernetinio saugumo ekspertas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Biuro asistentas (-ė)
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas
Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Operacijų pareigūnas
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės))
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Epideminės žvalgybos ir grėsmių vertinimo mokslinis pareigūnas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: Padėjėjas (-a) finansų klausimais
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Programmµ Pareigunai
Vieta/os: Bukareštas
Galutinė data:
Pareigybės: Rizikos valdymo pareigūnas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: padėjėjas finansų klausimais
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Korektoriai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Komunikacijos pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių asistentas - žmogiškųjų išteklių procesų ir sistemų vadovas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: sistēmas inženieris
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Biudžeto ir finansų patarėjas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT projektų pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje
Vieta/os: Valeta (Malta)
Galutinė data:
Pareigybės: Teisės ekspertas
Vieta/os: Frankfurtas (Vokietija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Projekto specialistas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Galutinė data: no deadline for application