Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Galima teikti paraiškas

Domina darbas ES institucijose?

Čia galite naršyti įvairias darbo ES institucijose, įstaigose ir agentūrose galimybes, įskaitant visas EPSO administruojamas atrankos procedūras: Nuolatinių pareigūnų konkursai ir CAST nuolatinės atrankos procedūros.

Raskite darbą ES institucijoje! Įvairių darbo galimybių ieškoti galite naudodamiesi mūsų paieškos sistema šio puslapio dešinėje.

Dėmesio! Skyriuje „Laisvos darbo vietos“ rasite šiuo metu siūlomas darbo vietas. Visas konkrečias laisvas darbo vietas taip pat rasite ES institucijų ir įstaigų darbo vietų puslapiuose.

Job vacancies
Kitos sutartys
Pareigybės Domain(s) Lygis Institution/Agency Vieta/os Galutinė data
Mokslo ekspertas Mokslas ir moksliniai tyrimai N/A (EFSA) Europos maisto saugos tarnyba Parma (Italija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE)
Pareigybės Domain(s) Lygis Institution/Agency Vieta/os Galutinė data
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Europos viešasis administravimas, Išorės santykiai, Teisė, Pagalbiniai darbuotojai N/A (ESMA) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija Paryžius (Prancūzija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Teisė N/A Europos regionų komitetas Briuselis (Belgija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Europos viešasis administravimas N/A Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) Budapeštas (Vengrija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Teisė N/A Europos regionų komitetas Briuselis (Belgija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Teisė N/A Europos regionų komitetas Briuselis (Belgija) no deadline for application
Politikos ekspertas Ekonomika, finansai ir statistika N/A (EBA) Europos bankininkystės institucija Paryžius (Prancūzija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Europos viešasis administravimas N/A (ACER) Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra Liubliana (Slovėnija) no deadline for application
BANKŲ SEKTORIAUS ANALITIKAS Ekonomika, finansai ir statistika N/A (EBA) Europos bankininkystės institucija Paryžius (Prancūzija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Europos viešasis administravimas, Išorės santykiai, Teisė, Pagalbiniai darbuotojai N/A (ESMA) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija Paryžius (Prancūzija) no deadline for application
Projekto karininkas karinis mobilumas Europos viešasis administravimas N/A (EGA) Europos gynybos agentūra Briuselis (Belgija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Europos viešasis administravimas, Išorės santykiai, Teisė, Pagalbiniai darbuotojai N/A (ESMA) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija Paryžius (Prancūzija) no deadline for application
Projekto vadovas – Žemės programos Europos viešasis administravimas N/A (EGA) Europos gynybos agentūra Briuselis (Belgija)
Projekto pareigūnas – Counter-IED Europos viešasis administravimas N/A (EGA) Europos gynybos agentūra Briuselis (Belgija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Europos viešasis administravimas, Išorės santykiai, Teisė, Pagalbiniai darbuotojai N/A (ESMA) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija Paryžius (Prancūzija) no deadline for application
Projekto pareigūnas – Jūrinės programos Europos viešasis administravimas N/A (EGA) Europos gynybos agentūra Briuselis (Belgija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Europos viešasis administravimas, Išorės santykiai, Teisė, Pagalbiniai darbuotojai N/A (ESMA) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija Paryžius (Prancūzija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Ekonomika, finansai ir statistika N/A (EIOPA) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija Frankfurtas (Vokietija) no deadline for application
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) Komunikacija, Ekonomika, finansai ir statistika, Europos viešasis administravimas, Išorės santykiai, Teisė, Pagalbiniai darbuotojai N/A (ESMA) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija Paryžius (Prancūzija) no deadline for application
Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Domain(s) Lygis Institution/Agency Vieta/os Galutinė data
Projekto vadovas / programos koordinatorius Europos viešasis administravimas AD 10 (EGA) Europos gynybos agentūra Briuselis (Belgija)
Duomenų Kokybės Pareigūnas Europos viešasis administravimas AD 6 (EFSA) Europos maisto saugos tarnyba Parma (Italija)
Ginčų ir skundų sektoriaus vadovas Teisė AD 8 Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) Valeta (Malta)
Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės)) Išorės santykiai AST 3 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Asistentai (-ės) (sekretoriai (-ės)) Teisė AST 3 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Direktorius Europos viešasis administravimas AD 14 Europos Komisija Briuselis (Belgija)
Vyresnysis finansų inžinerijos vadovas Ekonomika, finansai ir statistika AD 9 Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) Briuselis (Belgija)
IRT strategijos ir vykdymo koordinavimo skyriaus vadovas Informacinės technologijos AD 9 Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas) Haga (Nyderlandai)
Projekto specialistas Europos viešasis administravimas AD 5 Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) Valansjenas (Prancūzija)
Sekretorius/raštinės darbuotojas Pagalbiniai darbuotojai AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Informacinių technologijų paslaugų specialistas Informacinės technologijos AD 7 Europos Komisija Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Saugumo akreditacijos parengimo pareigūnas Europos viešasis administravimas AD 8 (EUSPA) Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra Praha (Čekija)
Skyriaus vadovas - ECTC - Ekspertizė ir suinteresuotųjų šalių valdymas Europos viešasis administravimas AD 9 Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas) Haga (Nyderlandai)
Vykdomasis direktorius Mokslas ir moksliniai tyrimai AD 14 Švariojo vandenilio bendroji įmonė Briuselis (Belgija)
Skyriaus vadovo Žmogiškieji ištekliai AD 13 Europos Komisija Briuselis (Belgija)
Teisinių paslaugų skyriaus vadovas Teisė AD 10 (EIOPA) Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija Frankfurtas (Vokietija)
TEISININKAS Teisė AD 5 (EU-LISA) Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra Talinas (Estija)
Specialistas – KT operacijos Europos viešasis administravimas AD 6 Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas) Haga (Nyderlandai)
Stebėsenos departamento direktorius (-ė) Europos viešasis administravimas AD 10 (EUIPO) Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba Alikantė (Ispanija)
Laivų saugos projekto pareigūnas (-ė) Išorės santykiai AD 5 (EMSA) Europos jūrų saugumo agentūra Lisabona (Portugalija)
TEISININKAS Teisė N/A Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Liuksemburgas (Liuksemburgas) no deadline for application
Duomenų apsaugos pareigūnas Teisė AD 8 Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) Valeta (Malta)
Specialistas – vertėjas – ES interneto persiuntimo skyrius Europos viešasis administravimas AD 6 Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas) Haga (Nyderlandai)
Įmonės planavimo ir priežiūros pareigūnas Europos viešasis administravimas AD 7 (EFSA) Europos maisto saugos tarnyba Parma (Italija)
Komunikacijos specialistas Komunikacija AD 6 (EUIPO) Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba Alikantė (Ispanija)
Mokslinių tyrimų programos darbuotojai Mokslas ir moksliniai tyrimai AD 6 Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA) Briuselis (Belgija)
administratorius lingvistas Teisė AD 7 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Politikos pareigūnas – pramonės dalyvavimas ir ES politika Europos viešasis administravimas AD 10 (EGA) Europos gynybos agentūra Briuselis (Belgija)
Stebėsenos centro sektoriaus (FSC) vadovas Europos viešasis administravimas AD 10 Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) Varšuva (Lenkija)
Teisininko Padėjėjas Teisė AST 3 Europos Komisija Briuselis (Belgija)
Vykdomasis direktorius Europos viešasis administravimas AD 14 (EASA) Europos aviacijos saugos agentūra Kelnas (Vokietija)

Galima teikti paraiškas

Domina darbas ES institucijose?

Čia galite naršyti įvairias darbo ES institucijose, įstaigose ir agentūrose galimybes, įskaitant visas EPSO administruojamas atrankos procedūras: Nuolatinių pareigūnų konkursai ir CAST nuolatinės atrankos procedūros.

Raskite darbą ES institucijoje! Įvairių darbo galimybių ieškoti galite naudodamiesi mūsų paieškos sistema šio puslapio dešinėje.

Dėmesio! Skyriuje „Laisvos darbo vietos“ rasite šiuo metu siūlomas darbo vietas. Visas konkrečias laisvas darbo vietas taip pat rasite ES institucijų ir įstaigų darbo vietų puslapiuose.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)

Sutartininkai

Pareigybės: Darbininkai ir pagalbiniai administracijos darbuotojai (CAST Permanent)
Domain(s):
Pagalbiniai darbuotojai
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Politiniai reikalai/ES politika (CAST Permanent)
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Vaikų priežiūros darbuotojai (CAST Permanent)
Domain(s):
Pagalbiniai darbuotojai
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Komunikacija (CAST Permanent)
Domain(s):
Komunikacija
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Švietimo įstaigų psichologai (CAST Permanent)
Domain(s):
Pagalbiniai darbuotojai
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Administravimas / Žmogiškieji ištekliai (CAST Permanent)
Domain(s):
Žmogiškieji ištekliai
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Pastatų valdymas (CAST Permanent)
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Korektoriai (CAST Permanent)
Domain(s):
Kalbos
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Sekretoriai/raštinės darbuotojai (CAST Permanent)
Domain(s):
Pagalbiniai darbuotojai
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Vertėjai raštu (CAST Permanent)
Domain(s):
Kalbos
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Projektų/programų valdymas (CAST Permanent)
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Informacinės ir ryšių technologijos (CAST Permanent)
Domain(s):
Informacinės technologijos
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Finansai (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomika, finansai ir statistika
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Teisė (CAST Permanent)
Domain(s):
Teisė
Institution/Agency: ES institucijos
Galutinė data: no deadline for application
Job vacancies

Nuolatinis darbuotojas

Pareigybės: Direktorius
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: Europos Komisija
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių pareigūnas
Domain(s):
Žmogiškieji ištekliai
Institution/Agency: (EEA) Europos aplinkos agentūra
Vieta/os: Kopenhaga (Danija)
Galutinė data:

Sutartininkai

Pareigybės: Informacinių technologijų pareigūnas
Domain(s):
Informacinės technologijos
Institution/Agency: (EU-LISA) Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
Vieta/os: Strasbūras (Prancūzija), Talinas (Estija)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto vadovas – žiedinė ekonomika
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: (EGA) Europos gynybos agentūra
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinių technologijų paslaugų specialistas
Domain(s):
Informacinės technologijos
Institution/Agency: Europos Komisija
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų analitikas
Domain(s):
Ekonomika, finansai ir statistika
Institution/Agency: BEREC paramos agentūra (BEREC biuras)
Vieta/os: Ryga (Latvija)
Galutinė data:
Pareigybės: Sekretorius
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Visų padalinių / skyrių palaikymo pareigūnas
Domain(s):
Pagalbiniai darbuotojai
Institution/Agency: (EU-LISA) Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
Vieta/os: Strasbūras (Prancūzija), Talinas (Estija)
Galutinė data:
Pareigybės: IT Security Auditor and Data Breach Handler
Domain(s):
Informacinės technologijos
Institution/Agency: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Agentas – finansų
Domain(s):
Ekonomika, finansai ir statistika
Institution/Agency: Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas)
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Politikos pareigūnas
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: Europos Komisija
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslo pareigūnas – augalų apsaugos produktų likučiai
Domain(s):
Mokslas ir moksliniai tyrimai
Institution/Agency: (EFSA) Europos maisto saugos tarnyba
Vieta/os: Parma (Italija)
Galutinė data:
Pareigybės: Informacinių technologijų asistentas
Domain(s):
Informacinės technologijos
Institution/Agency: (EU-LISA) Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
Vieta/os: Strasbūras (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacijos specialistas
Domain(s):
Komunikacija
Institution/Agency: (ECDC) Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data:
Pareigybės: LyčIų lygybės tyrimų pareigūnas (-ė)
Domain(s):
Mokslas ir moksliniai tyrimai
Institution/Agency: Joint Research Centre
Vieta/os: Briuselis (Belgija), Gelis (Belgija), Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Petenas (Nyderlandai), Sevilija (Ispanija)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Politikos pareigūnas
Domain(s):
Išorės santykiai
Institution/Agency: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Vieta/os: Budapeštas (Vengrija)
Galutinė data:
Pareigybės: Programos vadovas
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: Europos Komisija
Vieta/os: Nikosija (Kipras)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Projekto asistentas
Domain(s):
Mokslas ir moksliniai tyrimai
Institution/Agency: Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė („EuroHPC“)
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:

Laikinieji darbuotojai

Pareigybės: Politikos pareigūnas – pramonės dalyvavimas ir ES politika
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: (EGA) Europos gynybos agentūra
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: administratorius lingvistas
Domain(s):
Teisė
Institution/Agency: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Trečiųjų šalių analizės sektoriaus (RAU) vadovas
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Vieta/os: Varšuva (Lenkija)
Galutinė data:
Pareigybės: Skyriaus Vadovas – Svarbūs Veiksniai
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: (EGA) Europos gynybos agentūra
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių specialistas - žmogiškųjų išteklių atitikties ir rizikos valdymas
Domain(s):
Žmogiškieji ištekliai
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Europos kovos su terorizmu centro skyriaus vadovas
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas)
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Projekto specialistas
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)
Vieta/os: Valansjenas (Prancūzija)
Galutinė data:
Pareigybės: TEISININKAS
Domain(s):
Teisė
Institution/Agency: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data: no deadline for application
Pareigybės: Žiniatinklio turinio ir kontaktų valdymo asistentas
Domain(s):
Komunikacija
Institution/Agency: (CEDEFOP) Europos profesinio mokymo plėtros centras
Vieta/os: Salonikai (Graikija)
Galutinė data:
Pareigybės: Generalinio sekretoriaus (-ės)
Domain(s):
Teisė
Institution/Agency: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Galutinė data:
Pareigybės: Duomenų Kokybės Pareigūnas
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: (EFSA) Europos maisto saugos tarnyba
Vieta/os: Parma (Italija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vykdomasis direktorius
Domain(s):
Mokslas ir moksliniai tyrimai
Institution/Agency: Švariojo vandenilio bendroji įmonė
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Skyriaus vadovo
Domain(s):
Žmogiškieji ištekliai
Institution/Agency: Europos Komisija
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Komunikacijos specialistas
Domain(s):
Komunikacija
Institution/Agency: (EUIPO) Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba
Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Galutinė data:
Pareigybės: Mokslinių tyrimų programos darbuotojai
Domain(s):
Mokslas ir moksliniai tyrimai
Institution/Agency: Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Politikos pareigūnas
Domain(s):
Europos viešasis administravimas
Institution/Agency: (ELA) Europos darbo institucija
Vieta/os: Bratislava (Slovakija)
Galutinė data:
Pareigybės: IRT strategijos ir vykdymo koordinavimo skyriaus vadovas
Domain(s):
Informacinės technologijos
Institution/Agency: Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas)
Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis finansų inžinerijos vadovas
Domain(s):
Ekonomika, finansai ir statistika
Institution/Agency: Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data: