Pereiti į pagrindinį turinį

Galima teikti paraiškas

Mūsų darbo galimybių duomenų bazėje ieškokite naujausių laisvų darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietų, įskaitant sutartininkų, stažuotojų ir deleguotųjų ekspertų darbo vietas. Puslapyje Darbuotojų kategorijos rasite daugiau informacijos apie siūlomų sutarčių rūšis.

Dėmesio! Šioje svetainėje skelbiama ne apie visas laisvas darbo ES institucijose vietas. 

Rasti daugiau informacijos ir sužinoti apie daugiau darbo galimybių taip pat galite apsilankę ES institucijų ir įstaigų karjeros puslapiuose

Kai kurias laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų atrankos procedūras gali organizuoti ir pačios ES agentūros. Už informaciją apie laisvas darbo vietas institucijų, įstaigų ir agentūrų interneto svetainėse EPSO neatsako.

Nuolatinis darbuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Direktorius AD 14 Briuselis (Belgija)
Sutartininkai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Dislokavimo valdymo pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
sistēmas inženieris FG IV Briuselis (Belgija)
IRT pareigūnas FG III Briuselis (Belgija)
Operacijų pareigūnas FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba priėmimo srityje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba vietoje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Pagalba prieglobsčio srityje FG IV Valeta (Malta)
Veiklos operacijų pareigūnas. Tarptautinis bendradarbiavimas FG IV Valeta (Malta)
Veiklos analitikas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Padėjėjas (-a) finansų klausimais FG III Bratislava (Slovakija)
padėjėjas finansų klausimais FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Registro kontrolės pareigūnas - Kripto saugotojas FG IV Madrid (Spain)
Vietinis informacijos apsaugos pareigūnas FG IV Paryžius (Prancūzija)
Komunikacijos asistentas FG III Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Laikinieji darbuotojai
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Matematinio modeliavimo ekspertas AD 5 Stokholmas (Švedija)
TEISININKAS AD 7 Briuselis (Belgija)
Už komunikaciją atsakingas pareigūnas AD 6 Briuselis (Belgija)
Programos pareigūnas IT ir (arba) skambučių koordinatorius AD 5 Briuselis (Belgija)
Vyresnysis mokslo pareigūnas AD 7 Briuselis (Belgija)
Sektoriaus vadovas Ištekliai AD 9 Atėnai (Graikija)
Saugumo ir Infrastruktūros Sektoriaus Vadovas AD 7 Atėnai (Graikija)
Viešųjų pirkimų specialistas AST 4 Dublinas (Airija)
Vyresnysis operatyvinis analitikas AD 7 Haga (Nyderlandai)
Politikos ekspertas AD 6 Paryžius (Prancūzija)
Gydytojas AD 5, AD 7 Briuselis (Belgija)
Informacinių technologijų paslaugų specialistas AD 7 Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (asistentas) AST 3 Briuselis (Belgija)
Specialistas - Diegimo valdymas ir palaikymas AD 6 Haga (Nyderlandai)
Finansų ir biudžeto skyriaus vadovas AD 9 Haga (Nyderlandai)
Renginių ir protokolo sektoriaus vadovas AD 7 Haga (Nyderlandai)
IRT pareigūnas AD 7 Bratislava (Slovakija)
Žmogiškųjų išteklių pareigūnas AD 6 Bratislava (Slovakija)
Kriptovaliutos saugotojas FG IV Paryžius (Prancūzija)
Vietinio saugumo biuro komandos vadovas AD 7 Praha (Čekija)
Apsaugos operacijų ir stebėjimo skyriaus vedėjo pavaduotojas AD 8 Paryžius (Prancūzija)
Galileo paslaugų teikimo inžinierius AD 7 Praha (Čekija)
Galileo paslaugų vadovas AD 8 Praha (Čekija)
padėjėjas finansų klausimais AST 1, AST 3 Briuselis (Belgija)
Direktorius AD 14 Barselona (Ispanija)
Vykdomasis direktorius AD 14 Bilbao (Ispanija)
Stažuotojas
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Stažuotės N/A Haga (Nyderlandai)
Stažuotės (techninio profilio) N/A Paryžius (Prancūzija)
Stažuotės (techninio profilio) N/A Paryžius (Prancūzija)
Stažuotės (įvairūs profiliai) N/A Bratislava (Slovakija)
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE)
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Deleguotasis nacionalinis ekspertas (SNE) N/A Bratislava (Slovakija)
Politikos ekspertas N/A Paryžius (Prancūzija)
Kitos sutartys
Pareigybės Lygis Vieta/os Galutinė data
Duomenų tvarkymo pareigūnas N/A Liuksemburgas (Liuksemburgas)

Sutartininkai

Pareigybės: sistēmas inženieris
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:

Laikinieji darbuotojai

Pareigybės: TEISININKAS
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Už komunikaciją atsakingas pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Programos pareigūnas IT ir (arba) skambučių koordinatorius
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Vyresnysis mokslo pareigūnas
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Žmogiškųjų išteklių koordinatorius (asistentas)
Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Galutinė data:
Pareigybės: Matematinio modeliavimo ekspertas
Vieta/os: Stokholmas (Švedija)
Galutinė data: