Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Bandomasis EPSO įvairovės tyrimas. Pagrindinės išvados

Artėjant Europos įvairovės mėnesiui (tai kiekvienų metų gegužės mėnuo), EPSO baigė išsamią atsakymų, gautų per 2021 m. pradėtą bandomąjį įvairovės tyrimą, analizę.

Remiantis daugiau kaip 6 000 atsakymų ir savanoriškomis respondentų deklaracijomis, parengta nauja knygelė, kurioje išdėstyti svarbiausi rezultatai ir išvados, be kita ko, dabartinių EPSO kandidatų pagrindinės ypatybės.

Be knygelės, paskelbėme skrajutę, kurioje glaustai pateikiama pagrindinė EPSO bandomojo įvairovės tyrimo informacija.

Pateikiame ir papildomos grįžtamosios informacijos apie patį tyrimą, jo trūkumus ir tolesnius veiksmus, kurių ketiname imtis, kad geriau informuotume nepakankamai atstovaujamas gyventojų grupes. Siekiame didinti EPSO kandidatų įvairovę, kad būtų geriau atspindima valstybių narių, kurioms tarnaujame, įvairovė.

Atnaujinta data
16/08/2022 - 17:23