Pereiti į pagrindinį turinį

Sutartininkai (CAST nuolatinė atranka)

Pagal CAST nuolatinės atrankos procedūrą ES institucijos, įstaigos ir agentūros gali įdarbinti sutartininkus dirbti įvairiose profesinėse srityse.

Žodis CAST – tai angliško pavadinimo „Contract Agent Selection Tool“ („Sutartininkų atrankos priemonė“) santrumpa. Atranka vadinama nuolatine, nes nėra nustatyta termino, todėl kandidatai gali pateikti paraišką bet kuriuo metu.

Sutartininkai įdarbinami tuomet, kai reikia laikinai atlikti fizines ar pagalbines administracines užduotis arba padėti specifinėse srityse, kuriose trūksta reikiamų įgūdžių turinčių pareigūnų.

Atsiradus poreikiui įdarbinti, ES institucijos, įstaigos ir agentūros iš CAST paraiškų duomenų bazės gali atrinkti tam tikrą skaičių kandidatų, kurių kvalifikacija atitinka reikiamą profesinį profilį.

Šie iš anksto atrinkti kandidatai kviečiami atlikti kompiuterinius testus su keliais atsakymų variantais. Asmenys, sėkmingai praėję šią pirmąją atranką, dalyvauja antrajame atrankos etape, kurį sudaro pokalbis ir (arba) kitos vertinimo formos. Daugiau informacijos apie CAST nuolatinės atrankos testus rasite mūsų pavyzdinių testų puslapyje.

Kandidatai, sėkmingai praėję visus atrankos etapus, gali gauti darbo pasiūlymą.

Sutartininkams nustatytas fiksuotas ne ilgesnis kaip 6 metų įdarbinimo laikotarpis. Dažnai pirma jų sutartis yra trumpesnė ir sudaroma 6–12 mėnesių, atsižvelgiant į darbo pobūdį, bet ji gali būti pratęsta. Kai kuriose agentūrose, atstovybėse ir delegacijose po tokios laikinos sutarties gali būti sudaryta neterminuota sutartis.

Papildomos informacijos ir išsamesnės informacijos taip pat galite rasti mūsų CAST nuolatinės atrankos DUK skiltyje.

 

Pareigų grupės

Kad galėtų dalyvauti CAST atrankoje, pareiškėjai raginami laikytis visų CAST nuolatiniame kvietime pareikšti susidomėjimą pateiktų nurodymų. Pagal šią procedūrą reikia sukurti EPSO aplanką ir į CAST paraiškų duomenų bazę įtraukti asmeninę, profesinę ir mokomąją informaciją.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procedūrą rasite skyrelyje „Kaip pateikti paraišką“.

Sutartininkai skiriami įvairiausioms pareigoms, kurioms eiti reikia nevienodos kvalifikacijos. Šios pareigos skirstomos į keturias grupes:

I. Fizinis darbas ir pagalbinės administracinės užduotys;
II. Kanceliarinės arba sekretorių užduotys, biuro valdymo ir kitos lygiavertės užduotys;
III. Vykdomosios užduotys, dokumentų projektų rengimo, apskaitos ir kitos lygiavertės techninės užduotys;
IV. Administracinės, patariamosios, kalbos ir kitos lygiavertės techninės užduotys.

Kandidatai gali teikti paraiškas dėl vienos ar kelių pareigų grupių, jeigu tik atitinka tinkamumo reikalavimus.

Išsamų bendrųjų ir specialiųjų tinkamumo sąlygų, taikomų pagal profilį ir pareigų grupę (kalbos, išsilavinimo kvalifikacija ir profesinė patirtis), sąrašą rasite kvietime pareikšti susidomėjimą

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Profiliai

CAST nuolatinė atranka apima keletą profilių ir kelias pareigų grupes (I, II, III bei IV). Atkreipkite dėmesį, kad paraiška visada teikiama dėl tam tikro profilio pareigų, o ne konkrečios darbo vietos.

Toliau pateikiamas CAST nuolatinės atrankos profilių sąrašas. Spustelėkite kiekvieną skirsnį ir sužinokite daugiau apie tai, ką galima tikėtis veikti. Galite teikti paraišką dėl vieno arba kelių profilių ir (arba) pareigų grupių. Primygtinai rekomenduojame pasirinkti tik tuos profilius ir pareigų grupes, kuriuos geriausiai atitinka jūsų išsilavinimas ir patirtis