Pereiti į pagrindinį turinį

Rezervo sąrašai

 

Paskelbti rezervo sąrašai:

Meniu pasirinkite rezervo sąrašą:

Nuo 2018 m. gegužės mėn. visi rezervo sąrašai skelbiami šiame puslapyje ir atitinkamų konkursų puslapiuose. Jie nebebus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Visi rezervo sąrašai, paskelbti iki 2018 m. balandžio mėn., pateikiami tikatitinkamų konkursų puslapiuose ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Pratęstas rezervo sąrašų galiojimas

Pratęstas kai kurių rezervo sąrašų, sudarytų po EPSO rengtų viešųjų konkursų, galiojimo laikotarpis.

Susipažinkite su atnaujinta informacija apie šiuos rezervo sąrašus, kurių galiojimas pratęstas. Šių sąrašų galiojimo terminas ateityje gali būti vėl pratęstas. Visada susipažinkite su šiame puslapyje pateikiama naujausia informacija.

 

Rezervo sąrašų galiojimo nepratęsimas

Kadangi kai kurių kitų rezervo sąrašų galiojimas jau buvo kelis kartus pratęstas, paskyrimų tarnyba, visoms kitoms institucijoms pritarus, nusprendė šių rezervo sąrašų galiojimo nebepratęsti.