Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Tolesni etapai

Atrankos procedūrą įveikę kandidatai įtraukiami į rezervo sąrašą, iš kurio visos ES institucijos gali tiesiogiai rinktis darbuotojus. Toliau pateikiama daugiau informacijos apie tai, kas vyksta toliau.

 • ES institucijoje įdarbinamų darbuotojų skaičius priklauso juo jos dydžio ir funkcijų.
 • Kai atsiranda laisva darbo vieta, institucijos peržiūri konkurso laimėtojų duomenis, kad atsirinktų tuos, kurie geriausiai atitinka jų poreikius (pvz., išsilavinimo, profesinės patirties ir kalbų mokėjimo požiūriu).
 • Į pokalbį kandidatą gali pakviesti net kelios institucijos ar tarnybos (nes rezervo sąrašais gali naudotis ne viena institucija).
 • Dėl praktinių priežasčių prieš priimant sprendimą dėl įdarbinimo gali būti atlikta kandidatų sveikatos patikra.
 • Kandidatas turi teisę atsisakyti gautų pasiūlymų, tačiau nėra jokių garantijų, kad iki rezervo sąrašo galiojimo laikotarpio pabaigos jis gaus kitą pasiūlymą. 
 • Pagal Tarnybos nuostatus pirmiausia turėtų būti svarstoma galimybė siūlyti darbo vietą institucijose jau dirbantiems pareigūnams ir tik po to iš rezervo sąrašo rinktis atranką įveikusius kandidatus.
 • Pasirūpinkite, kad jūsų EPSO aplanke pateikiami asmens duomenys būtų patys naujausi.
 • Jums reikėtų įkelti ir reguliariai atnaujinti savo gyvenimo aprašymą, pageidautina, naudojant Europass formą (kortelė „gyvenimo aprašymo įkėlimas“).
 • Gyvenimo aprašymo siųsti tiesiai institucijoms nereikia. Jūsų gyvenimo aprašymą, įgūdžių pasą ir informaciją apie datas, nuo kada galite pradėti dirbti, institucijos gali matyti atranką įveikusių kandidatų duomenų bazėje.
 • Galite paprašyti EPSO (naudokitės kontaktine forma) pažymėti, kad dirbti galėsite pradėti tik nuo tam tikros datos, bet turėkite omenyje, kad rezervo sąrašo galiojimas dėl to nebus pratęstas.
 • Jeigu pageidaujate sukurti archyvinę visos savo paraiškos rinkmeną (įskaitant susirašinėjimą su EPSO), ją reikėtų išsaugoti ir (arba) atsispausdinti kuo greičiau, nes korespondencija jūsų paskyroje bus saugoma ribotą laiką.
 • Rezervo sąrašas – tai duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie konkrečias atrankos procedūras įveikusių kandidatų duomenis, gebėjimus ir galimybes pradėti dirbti.
 • Įtraukimas į rezervo sąrašą nėra garantija, kad kandidatas bus įdarbintas, bet vidutiniškai 50 % kandidatų įdarbinama per 7 mėnesius.
 • Rezervo sąrašai paprastai galioja vienus metus (specialistų – trejus metus). Atsižvelgiant į institucijų poreikius rezervo sąrašų galiojimas gali būti pratęstas (tai gali padaryti EPSO). Toks sprendimas paprastai priimamas netrukus iki sąrašo galiojimo pabaigos ir paskelbiamas darbui ES institucijose skirtoje interneto svetainėje („EU careers“).
 • Rezervo sąrašas pradeda galioti tada, kai atranką įveikę kandidatai informuojami apie jų įtraukimą į rezervo sąrašą. Pradinis galiojimo terminas paskelbiamas rezervo sąrašų puslapyje.
 • Vėlavimas paskelbti sąrašus rezervo sąrašų puslapyje neturi jokios įtakos pačiam įdarbinimo procesui.
 • Jeigu tuo metu, kai pasibaigia rezervo sąrašo galiojimo laikas, kandidatas jau yra gavęs oficialų pasiūlymą iš žmogiškųjų išteklių padalinio, įdarbinimo procedūra gali būti tęsiama.
 • Pasibaigus bandomajam laikotarpiui naujai įdarbintas pareigūnas bus patvirtintas nuolatines pareigas einančiu pareigūnu arba atleistas. EPSO nieko negali grąžinti į rezervo sąrašą.
 • Institucijoms nustatytos tam tikros kvotos, kiek atranką įveikusių kandidatų jos gali išsirinkti iš rezervo sąrašo. Šia informacija gali naudotis tik EPSO ir ES institucijos.
 • Kvotos atitinka konkrečių institucijų darbuotojų poreikius per tam tikrą laikotarpį.
 • Kai kita institucija laikotarpiu, kuriuo taikomos kvotos, siekia įdarbinti kandidatą, tam turi pritarti atitinkamos institucijos.
 • Paprastai kvotos panaikinamos po trijų arba šešių mėnesių (kai kurių specialistų konkursų atveju) nuo rezervo sąrašo paskelbimo, arba jų taikymas gali būti pratęstas, jeigu atitinkamos institucijos tam pritaria.
 • Laisvų darbo vietų sistema suteikia jums galimybę susipažinti su informacija apie su konkursu, kurį išlaikėte, susijusias laisvas darbo vietas. Kol baigs galioti jūsų rezervo sąrašas, galite pretenduoti jose įsidarbinti.
 • Už informacijos apie laisvas darbo vietas skelbimą jūsų EPSO aplanke yra atsakingos ES institucijos. Jos nusprendžia, kokias laisvas darbo vietas kurių rezervo sąrašų kandidatams siūlyti.
 • Institucijos neprivalo siūlyti laisvų darbo vietų visiems atranką įveikusiems kandidatams arba daliai jų.
 • Jeigu jūsų rezervo sąrašui taikomos kvotos, galite neturėti galimybės pretenduoti į laisvas darbo vietas, kol kvotos nebus panaikintos.
 • Kai institucijos paskelbs informaciją apie laisvas darbo vietas, jūsų EPSO aplanke po atitinkamu konkursu, paraiškų apžvalgos puslapyje atsiras mygtukas „Rodyti laisvas darbo vietas“. 
 • Jį spustelėjus bus parodytas laisvų darbo vietų sąrašas, nurodant kiekvienos darbo vietos kodą, darbo pavadinimą ir ją siūlančią instituciją.
 • Spustelėjus į sąrašą įtrauktą laisvą darbo vietą bus pateikta išsami informacija apie tai, kur ji siūloma, kokios yra susijusios pareigos, užduotys ir kontaktiniai duomenys.
 • Reikėtų reguliariai tikrinti savo EPSO aplanką, nes institucijos informaciją apie laisvas darbo vietas gali paskelbti bet kuriuo metu, o paraiškos gali būti priimamos tik ribotą laiką. Kandidatai nėra automatiškai informuojami apie paskelbtas naujas laisvas darbo vietas. 
 • Jeigu nusprendėte pretenduoti į laisvą darbo vietą, įsitikinkite, kad atitinkate reikalavimus, jūsų gyvenimo aprašyme pateikiama naujausia informacija, o savo laiške nurodėte atitinkamą konkursą.
 • Atkreipkite dėmesį į tai, kad jums gali būti matomi skelbimai apie kai kurias laisvas darbo vietas Komisijoje, atitinkančias jūsų rezervo sąrašo kategoriją (pvz., AST-SC, AST, AD), bet į kurias pretenduoti negalite. Pavyzdžiui, jeigu skelbiama apie AST3 kategorijos darbo vietą, bet jūs esate AST1 kategorijos rezervo sąraše, pretenduoti į tokią darbo vietą negalite.
 • Jeigu turite klausimų apie savo tinkamumą arba kokius nors kitus su laisvomis darbo vietomis ar įdarbinimo procedūra susijusius aspektus, kreipkitės į įdarbinančią tarnybą, kaip nurodyta jos kontaktinėje informacijoje.
 • Paraiškas siųskite tik įdarbinančioms institucijoms, o ne į EPSO, nes visas įdarbinimo procedūras tiesiogiai tvarko institucijos.
 • „Europos“ interneto svetainėje pateikiama visų ES institucijų, organizacijų ir agentūrų apžvalga.
 • Galite peržiūrėti ES institucijų, kurioms EPSO atrenka darbuotojus, sąrašą ir pasinaudoti nuorodomis į su įdarbinimu susijusius jų puslapius, kuriuose rasite daugiau informacijos.
 • Jeigu turite klausimų apie konkrečią laisvą darbo vietą, kreipkitės į įdarbinančią tarnybą, kaip nurodyta jos kontaktinėje informacijoje.
 • Taip pat galite kreiptis į mus, jei turite daugiau klausimų apie tai, ko tikėtis toliau, arba apie jūsų įdarbinimo galimybes.

Primename, kad kiekvienos atrankos procedūros teisinė tvarka nustatoma pranešime apie konkursą ir Viešiesiems konkursams taikytinose bendrosiose taisyklėse. Šiame puslapyje pateikiama tik pagalbinė informacija.