Pereiti į pagrindinį turinį
Europos Komisijos logotipas

Įvairovė, įtrauktis ir lygybė

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Įtraukties, lygybės ir įvairovės skatinimas yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų. Puoselėdama šias vertybes, ES siekia pritraukti įvairią ir įtraukią darbo jėgą.

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) aktyviai siekia didinti institucijų specialistų įvairovę ir užtikrinti, kad ES viešoji tarnyba visapusiškai atstovautų piliečiams, kurių labui ji dirba.

ES teisės aktuose įtvirtintas nediskriminavimas jokiu pagrindu, tokiu kaip lytis, rasė, odos spalva, etninė kilmė, socialinė ir ekonominė padėtis, kalba, religija ar tikėjimas, pilietybė, kilmė, negalia, amžius, lytinė orientacija ar kokia nors kita ypatybė.

Per atrankos procedūras EPSO siekia suteikti lygias galimybes ir galimybę įsidarbinti visiems kandidatams ir užtikrinti, kad jie turėtų tokią pačią progą parodyti savo sugebėjimus ir dalyvauti konkursuose vienodomis sąlygomis.

EPSO yra įsipareigojusi nustatyti ir šalinti visus dalyvauti trukdančius veiksnius, pavyzdžiui, susijusius su negalia, galimu šališkumu ar diskriminacijos rizika.

Neblėstantis ES institucijų, įstaigų ir agentūrų įsipareigojimas puoselėti įvairovę ir įtrauktį matyti ir darbo vietoje, kurioje vertinamas ir gerbiamas kiekvienas asmuo, o įvairovė pripažįstama kaip praturtinanti ir skatinanti inovacijas.

Daugiau informacijos pateikiama lygioms galimybėms skirtame puslapyje.