Pārlekt uz galveno saturu

Administratori un eksperti aizsardzības rūpniecības jomā un kosmosa jomā

Vai jums ir pieredze aizsardzības rūpniecības jomā un kosmosa jomā? Vai jūs vēlētos sākt starptautisku karjeru multikulturālā un daudzveidīgā komandā? Ja atbilde ir “jā”, lasiet tālāk!

Eiropas Komisija meklē administratorus (AD 7) un ekspertus (AD 9) aizsardzības rūpniecības jomā un kosmosa jomā. Darbā pieņemtie profesionāļi strādās galvenokārt Eiropas Komisijas Aizsardzības rūpniecības un kosmosa ģenerāldirektorātā (DEFIS ĢD).

Mēs piedāvājam darba iespējas kandidātiem, kas atbilst kādam no zemāk aprakstītajiem profiliem. Lūdzam ņemt vērā, ka varat pieteikties tikai uz vienu jomu un vienu pakāpi izvēlētajā jomā.

  • Pirmā joma – “aizsardzības rūpniecība”

Administratori (AD 7): jūsu galvenie uzdevumi ietvers ES aizsardzības rūpniecības un aizsardzības iekšējā tirgus politikas izstrādi un uzraudzību, darbu pie Eiropas aizsardzības programmu finansējuma prioritāšu noteikšanas, tehnoloģiju un tirgus tendenču uzraudzību un analīzi aizsardzības jomā, pasākumu izstrādi un uzraudzību ES ar aizsardzību saistītās uzņēmējdarbības un rūpniecības atbalstam.

Eksperti (AD 9): papildus iepriekšminētajiem uzdevumiem eksperti arī vedīs sarunas par sarežģītiem juridiskiem un administratīviem nolīgumiem un uzraudzīs tos, koordinēs un uzraudzīs darba grupas un pārstāvēs Komisiju diskusijās un sarunās ar galvenajām aizsardzības nozares ieinteresētajām personām.

  • Otrā joma – “kosmoss”

Administratori (AD 7): jūsu galvenie uzdevumi būs dalība ES kosmosa politikas izstrādē un ES kosmosa programmas un turpmāku ar kosmosu saistītu programmu īstenošana, ES ar kosmosu saistītās uzņēmējdarbības un rūpniecības atbalstam veltītu pasākumu plānošana un uzraudzība, tādu darbību izstrāde un uzraudzība, kuru uzdevums ir veicināt ES kosmosa politikas un kosmosa programmas sinerģiju ar citām Savienības politikas jomām.

Eksperti (AD 9): papildus iepriekšminētajiem uzdevumiem eksperti arī vedīs sarunas par sarežģītiem juridiskiem un administratīviem nolīgumiem kosmosa jomā un uzraudzīs tos, kā arī koordinēs un uzraudzīs darba grupas.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. ES iestāžu multikulturālās, starptautiskās un daudzveidīgās komandas kopīgi strādā, lai uzlabotu dzīvi aptuveni 450 miljoniem ES iedzīvotāju un cilvēkiem citviet pasaulē.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot kāda no ES oficiālajām valodām, kā arī apmierinošā līmenī jāpārvalda angļu valoda. Jums ir arī jāatbilst zemāk norādītajiem kritērijiem (tie nav visām jomām vienādi).

  • Administratori (AD 7): 1. joma / 2. joma — jums tiek prasīta vismaz četrus gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā 6 gadus ilga atbilstoša darba pieredze, vai tiek prasīta vismaz 3 gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā 7 gadus ilga atbilstoša darba pieredze.
  • Eksperti (AD 9): 1. joma / 2. joma — jums tiek prasīta vismaz četrus gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā 10 gadus ilga atbilstoša darba pieredze, vai tiek prasīta vismaz 3 gadus ilgās studijās iegūta pabeigta augstākā izglītība, pēc kuras iegūta ne mazāk kā 11 gadus ilga atbilstoša darba pieredze.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams mūsu lapās, kur var pieteikties (sk. zemāk).

Pieteikšanās periods sākas 2022. gada 16. jūnijā.